Velaksi ei voi elää loputtomiin

Uutisvirta

Velaksi ei voi elää loputtomiin

Edellinen hallitus käytti tämän mahdollisuuden viimeiseen asti. Tämä perintö muokkasi maaperän nykyhallitukselle. 8 miljardin velkaperintö edellyttää korjaavaa talouspolitiikkaa. Parhaillaan valtiontalouden kehyksistä keskustellaan Eduskunnassa. Vaikka Keskusta arvosteleekin kovin sanoin nykyhallituksen saavutuksia, en usko että Keskustakaan loppupeleissä on kovin tosissaan arvostelu-iskuissaan. Jokainen vastuuta kantava ymmärtää, ettei velkaantuminen voi jatkua loputtomiin. Nykyinen hallitus on vuodessa kyennyt harvinaislaatuiseen tulokseen, tähän mennessä Suomen velkataakkaa on tasapainotettu 5miljardilla, ja se on paljon. Muistelen salissa viime vuonna esitettyjä ennusteita hallituksen toimintakyvystä ja kestävyydestä ja tähän verraten uskonkin, että tulos on todennäköisesti myös opposition mielestä parempi kuin se uskalsi odottaakaan. Luonnollisesti väärien ennusteiden antaminen harmittaa oppositiota.

 

Kun valtion velkamäärää on kavennettu, samaan aikaan on tehty suuria tekoja oikeudenmukaisuuden puolesta. Sosiaaliturvaa EI leikata. Kaikkein pienipalkkaisten työn verotus KEVENEE. Kaikista heikoimmilla olevien asemaa PARANNETAAN poistamalla työmarkkinatuen puolison tuloihin liittyvä tarveharkinta. Perusturvan varassa olevien peruspäivärahaa KOROTETTIIN 100 eurolla kuluvan vuoden alusta lukien. Toimeentulotuen perusosaa KOROTETTIIN 6prosentilla sekä yksinhuoltajien toimeentulotuen perusosaan tuli 10% korotus. Tämän kaiken lisäksi myös asumistuen tulorajaa KOROTETTIIN 100 eurolla. Nämä ovat isoja tekoja, jotka kertovat viestiä, että tämä hallitus haluaa auttaa ja huomioida niitä joilla on tällä erää niukinta. Tämä hallitus kykenee tekoihin joista edellinen hallitus vain puhui. Hyvänä esimerkkinä muiden lisäksi on solidaarisuusvero, jota silloinen ministeri Pekkarinen hahmotteli jo vuonna 2009 useamman kerran.

 

Nuorten työttömyys ja syrjäytyminen on yhteiskuntamme tulevaisuuden suurimpia uhkia, johon meillä ei ole varaa. Tämän vuoksi mittavat panostukset Nuorten yhteiskuntatakuun varmistamiseksi ovat suurteko. Tässä kohtaa ei säästetä vaan satsataan! Tästä jos mistä voi olla ylpeä. Ministeri Ihalainen on tehnyt ison työn asian etenemiseksi.

 

Erittäin hienoa ja tärkeää on myös, että veteraanien kuntoutusmäärärahan perustasoa korotetaan 4 miljoonalla eurolla, joka kohdennetaan puoliksi kuntoutukseen ja kotona selviytymisen kuntoutusmalliin. Tämän lisäksi veteraanilisää korotetaan 1.1. 2013 alkaen noin 50 eurosta 100:n euroon. Veteraanit ansaitsevat huomioinnin, olemme heille paljosta velkaa, enemmän kuin tämän, mutta tiukkana aikana jokainen huomion osoitus on arvostettavaa.

 

Keskusteltaessa kehyksestä Eduskunnassa Keskusta ja Perussuomalaiset kisailivat kumpi hallitusta enemmän johtaa. Perussuomalaiset menivät jopa niin pitkälle, että sanoivat hallituksen sopeuttamistoimien olevan suoraan heidän omasta varjobudjetistaan. –Kommenttina toteaisin, että monet toimista kuten, tuloerojen kasvun pysäyttäminen, oikeudenmukainen verotus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus on kirjattuna jo hallitusohjelmaan. Mikä oli siis ensimmäisenä? Hullunkurista keskustelussa on se, että vaikka oppositiopuolueet luettelivat missä kaikessa kokivat vaikuttaneensa hallituksen päätöksiin, silti mikään ei kelvannut tai ansainnut kiitosta. Oppositiossa on toki helpompaa, ei tarvitse sitoutua vaikeisiin päätöksiin, kantaa vastuuta ja voi arvostella niitä, jotka todella kantavat vastuuta tulevaisuudestamme. Rehkimisen sijaan voi arvostella- mutta johtaako se mihinkään?

 

Siksi minä kiitän nyt.

 

Nyt tuli hallitukselta niitä tekoja, joita edelliseltä hallitukselta ei Kaakkois-suomen osalle riittänyt. Nykyhallitus on ymmärtänyt Kaakkois-suomen erityisolosuhteen Venäjän rajalla ja satsaa nyt voimakkaasti niin alueen tie- ja ratahankkeisiin sekä rajan ja matkailun toimivuuden edistämiseen. Alueen kansanedustajana, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenenä ja puolueemme liikennetyöryhmän jäsenenä, en voi olla kiittämättä liikenneministeri Kyllöstä ja koko hallitusta tästä mittavasta ymmärryksestä Kaakkois-suomen olosuhteisiin.

 

Mitä kaikkea sitten saimme.?

 

–          vt 6 Taavetti-Lappeenranta välin tiehankkeen

–          E 18 Hamina-Vaalimaan tiehankkeen

–          kauan odotetun ja edellisen hallituksen lykkäämän E 18 Vaalimaan rekkaparkin

–          vt5 Mikkeli-Juva tiehankkeen

–          sekä Imatra-Luumäki kakkosraiteen ja ratavälin parantamisen Imatralta Venäjän rajalle, suunnitteluun on varattu 10 miljoonaa. Hanke on yksi 12.4. julkaistun liikennepoliittisen selonteon kakkoskorin kärkihankkeista seuraavalle hallituskaudelle. Tämä varmistaa hankkeen toteutumisen mikäli uusi hallitus ei päätöstä kumoa.

 

Nyt suunnitellut hankkeet ovat suuri satsaus ja viisasta politiikkaa. On järkevää, että kerralla panostetaan yhden alueen ongelmatiikkaan kattavasti ja korjaavasti. Tässä tilanteessa nämä ratkaisut olivat ministeriltä ja hallitukselta rohkeasti valittu linja.

Olen erittäin tyytyväinen kehyksen liikenne ja rajaan liittyviin satsauksiin. Koskaan aikaisemmin ei Kaakkois-suomea ole huomioitu näin antavalla kädellä. On ollut hienoa olla vaikuttamassa alueen liikennehankkeisiin ja kun lopputulos on näin hyvä, ei voi olla kuin tyytyväinen ja koko alueella on aihetta juhlaan ja kiitokseen.