SDP:n Kymäläinen: ”Suomen huoltovarmuus pystytään turvaamaan vain luvanvaraisuuslailla”

Uutisvirta

Ulkomaalaisten kiinteistökauppoja koskevassa lainsäädännössä on otettu jo askelia oikeaan suuntaan, mutta SDP:n kansanedustaja Suna Kymäläisen mielestä hallituksen valmistelema lakipaketti jättää aukkoja erityisesti Suomen huoltovarmuuden turvaamiseen.

Kymäläinen oli perjantaina 5.10 Ylen ykkösaamussa keskustelemassa Suomen huoltovarmuutta uhkaavista tekijöistä kansanedustajien Ilkka Kanervan (kok.) sekä Mauri Pekkarisen (kesk.) kanssa.

”Suomessa ei ole vuoden 2000 jälkeen määritelty lainsäädännössä viranomaisten tiedonkeruun tehtävää tai velvoitetta, eikä tiedonvaihto ulkomaalaisten kiinteistöomistuksista ole ollut riittävää turvallisuudesta huolehtivien toimijoiden välillä. Hallituksen lakiesityksessä pyritään korjaamaan tämä epäkohta sekä laajentamaan viranomaisten keinovalikoimaa valtion kokonaisturvallisuutta paremmin turvaavaksi. Tilanne on ollut huolestuttava jo pitkään ja tieto ulkomaalaisomistuksista ollut lähinnä kansalaisaktiivien varassa.”, Kymäläinen sanoo.

Kymäläinen huomauttaa tilanteista, joissa kiinteistöomistajia ei pystytä puutteellisten tietojen vuoksi yksilöimään. Toisaalta uuden paikkatietolain myötä rakentuva tietokanta synnyttää kyberturvallisuuden näkökulmasta uusia uhkia. Kymäläinen sanoo, että myös Puolustusvoimat ovat huolissaan tietovuotoriskeistä.

Airiston Helmen jälkeen Suomen huoltovarmuuden takaajat, kuten voimalinjat, televerkot, liikenneinfrastruktuuri sekä satamat nousivat jälleen julkiseen keskusteluun.

”Yhtenä esimerkkinä nostaisin Fingridin voimasiirtoverkot Keski-Suomessa. Alueella sijaitsee muun muassa Puolustusvoimien varikkoja, mutta myös merkittäviä voimalinjoja ympäröiviä ulkomaalaisomistuksessa olevia kiinteistöjä. Haavoittavaksi alueen tekee juuri energiavarmuuden kannalta keskeiset kantaverkot.”

”Huoltovarmuuteen ja kysymykseen kokonaisturvallisuudesta on tullut kyberiskujen ja hybridivaikuttamisen elementit. Nämä kytkeytyvät olennaisesti myös maa- ja kiinteistökauppoihin”.

”Valtion lunastus- ja etuosto-oikeuden kaltaiset instrumentit ovat huoltovarmuutta vahvistavia keinoja, mutta kuten työryhmäkin toteaa, tehokkain keino turvata strategiset ja kriittiset alueet olisi luvanvaraisuuslain palauttaminen lainsäädäntöön.”, Kymäläinen toteaa lopuksi.

Lisätietoja: Suna Kymäläinen (0505120526)