SDP:n Kymäläinen: Maakunnat myllerryksessä – kantaako kuntalaisten ääni maakuntavaltuustoihin asti?

Uutisvirta,Vaalit,Yleinen

Etelä-Saimaa haastatteli (3.3) minua mielipiteistäni koskien maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvää maakuntahallinnon uudistusta.

Haastattelussa ilmoitin, etten aio asettua lokakuussa 2018 pidettävissä maakuntavaaleissa ehdolle, vaan tulen jatkamaan tämän hetkisiä luottamustoimiani Ruokolahden kunnanvaltuuston puheenjohtajana ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajistossa. Koen, että maakuntien toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta päättävänä elimenä, maakuntavaltuustolla on alueiden tulevaisuuden ja kehittämisen kannalta merkittävä rooli. Siksi siihen valittujen jäsenten tulee olla maakunnan asioihin täysipainoisesti sitoutuneita. Eduskuntatyö ei tähän jättäisi riittävästi aikaa.

Maakunta- ja sote-reformin osana uudistettava maakuntahallinto on kokonaisuudessaan perustavanlaatuinen rakennemuutos, joka ulottuu maakuntavaltuuston kautta jokaisen kuntalaisen arkeen. Nyt hallituksen esittämä malli maantieteellisesti pienen Suomen jakamisesta 18 maakuntavaltuuston johtamaan maakuntaan, asettaa kunnat kooltaan eriarvoiseen asemaan.

On nimittäin monia kuntia, joissa äänestäjien määrä ei riitä auttamaan oman kunnan edustajan läpimenoa valtuuston jäseneksi. Toisaalta samat kandidaatit saattavat löytyä niin maakunta- kuin eduskuntavaalien listoilta, jos ehdokkaaksi asettautumista ei rajoiteta vain toiseen vaaliin. Vaarana siis on, että valta keskittyy yhä harvempien käsiin samalla, kun pienten kuntien tulevaisuus muodostuu isompien päätösten ohjaamaksi. Onko maakuntahallintomalli tällöin demokratian ja kuntien tasapuolisen edun mukaista?

Hallituksella on ollut kova kiire ajaa maakunta- ja sote-uudistus läpi uskottavuuskamppailunsa keskellä – niinkin hoppu, ettei se ole ehtinyt riittävän tarkasti määrittelemään maakuntavaltuuston tehtäviä. Me Sdp:ssä olemme vaatineet hallitukselta malttia suomalaisten tulevaisuuden kannalta keskeisen muutoksen edessä.

Maakuntahallinnosta ei saa muodostua vain yksi byrokratian lisätaso, vaan sen pitää ajaa aidosti maakuntansa asukkaiden asiaa edustuksellisen demokratian mukaisesti.

Suna Kymäläinen
kansanedustaja, Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja

Lisätietoja:
Emmi Mäkelä (050 467 7412)
Poliittinen avustaja