Itä-Suomen puolesta

Uutisvirta

Itä-Suomen puolesta

Syksyllä 2010 starttasi puolueemme Itä-Suomi työryhmä työnsä Paavo Lipposen johdolla. Minulla on ollut ilo kuulua kyseiseen työryhmään Kymenpiirin edustajana yhdessä Jukka Nybergin ja Juhani Pekkolan kanssa. Olemme juuri saaneet työsarkamme kasaan ja ohjelma on valmis puoluehallituksen hyväksyttäväksi. Työryhmä keskittyi pohtimaan kuinka Itä-Suomi nostetaan elinvoimaiseksi ja vetovoimaiseksi alueeksi. Itä-Suomen työllisyyden tilanne on tällä erää maamme heikointa, joka johtaa nuorison poismuuttoon. Haasteita kasvattaa, että jäljelle jäävä väestökin vanhenee vauhdikkaasti. Haasteisiin vastaaminen edellyttääkin monipuolisten työmarkkinoiden sekä riittävien kulttuuri- ja muiden vapaa-ajanpalveluiden tarjontaa.

Itä-Suomessa on maailman huipputeollisuutta. Alueen metsäteollisuus on kärsinyt työpaikkojen menetyksestä, kokonaisia tehtaita on suljettu. Kuitenkin laadukkaan raaka-aineen läheisyyden ja vahvan osaamisen johdosta ala on yhä kilpailukykyinen, siten puun jatkojalostaminen ja lisäarvon hankkiminen korostuu. Ansioituneesti työryhmän näkemys on, että biodieselin tuleva koelaitos tulee sijoittaa Imatralle, sillä biodiesel ja hajautettu energiantuotanto, mm. jätteiden hyväksikäyttö ovat kasvualoja, jotka hyödyntävät myös alueen metalliosaamista. Alueen menestyminen edellyttää työpaikkojen synnyttämistä, kuten jo edellä totesin.

Puitteet elämiselle ja olosuhteiden hyödyntämiselle menestystekijöiksi ovat erinomaiset luonnonarvoiltaan ja -varoiltaan monipuolisessa ympäristössä. Venäjänrajan läheisyys tarjoaa mahdollisuuksia menestymiseen, joskin myös haasteita. Matkailuvirta rajan tälle puolen on ollut kasvavaa. Tämän kehityskulun säilyttäminen ja maksimaalinen hyödyntäminen muodostaa osan Itä-Suomen tulevaisuuden mahdollisuuksista. Matkailupalveluihin tarvitaan modernia otetta, vahvaa brändiä ja tehokasta operatiivista yhteismarkkinointia myös muualta ulkomailta tulevien turistien houkuttelemiseksi. Matkailuala on nopein keino uusien työpaikkojen luontiin.

Sekä teollisuuden, että matkailun tarpeet edellyttävät logistisen järjestelmän kehittämistä. Päätiet ja rataverkko on saatettava kuntoon. Etelä-Karjalaan on rakentumassa 10 000 uutta vuodepaikkaa hotelli- ja kylpylähankkeina. Kouvolan Tervaskangas toimii oivana esimerkkinä siitä, kuinka kauppapaikkaverkoston volyymia voidaan kasvattaa, sillä turismi edellyttää ostosmahdollisuuksien tarjontaa. Matkailua ja työpaikkoja kehitettäessä ajatusta Lappeenrannan lentokentän hyödyntämiseen esimerkiksi Pietarin lentokentän kakkoskenttänä tulee jatkotyöstää rohkeasti.

Vielä haasteiden huomioinnista, venäläisten halutuin matkailumuoto on mökkimatkailu, tontti- ja maapolitiikassa on kuitenkin löydettävä oikeudenmukaisuuden huomioimiseksi yhteiset pelisäännöt. On myös täysin mahdollista, että Itä-Suomeen kasvaa huomattava venäjänkielinen väestö, haasteeksi tulee, haluavatko Suomen venäjänkieliset tulla suomalaisiksi? Suomelle on tärkeää ehkäistä tilanteita, joissa Moskova pyrkisi sekaantumaan Suomen sisäisiin asioihin venäjänkielisiä puolustaen, Lipponen onkin osuvasti todennut, ettemme tarvitse ghettovenäläisyyttä.

Itä-Suomella on mahdollisuuksia kehittyä ja nostaa profiiliaan, seuraavan hallitusohjelman tulee huomioida Itä-Suomi-näkökulma tarpeellisine tukitoimenpiteineen.