Demarit lunastivat ensimmäisen vaalilupauksensa

Uutisvirta

Demarit lunastivat ensimmäisen vaalilupauksensa

Suomen EU-linja muuttuu. Kiviniemen ja Kataisen hallituksen linjan aikakausi on ohi. Suomi ilmoitti yksipuolisesti Jyrki Kataisen suulla, Demareiden vaateista lähteneen Suomen uuden kannan: tästä lähtien Suomi ei myönnä takuita ilman vakuuksia, ei euron euroa. Viesti on lausuttu ykskantaan siten, että se on Euroopassa kuultu ja ymmärretty. Tältä osin ihmettelen ja pyrin ymmärtämään Perussuomalaisen kansanedustaja Reijo Tossavaisen ajatuksia, hänen luonnehtiessa näin suurta linjanmuutosta köykäiseksi, pelleilyksi ja äänestäjien pettämiseksi.

Kansa äänesti vaaleissa muutosta.

Demarit halusivat löytää muutosta tuovan linjan EU-politiikkaan, jotta pääsisimme toteuttamaan suunnanmuutosta vielä tärkeämmässä, oman yhteiskuntamme sisällä. Haluamme varmistaa, että voimme huolehtia lupaustemme toteutumisesta. Suomalaisessa yhteiskunnassa vallitseva eriarvoistumisenkehitys ei hidastu tai pysähdy oppositiotyöskentelyllä, siitä Demareillakin on juuri taustalla oleva neljän vuoden kokemus. Jos on mahdollista päästä hallitukseen omin esityksin, voi myös vaikuttaa suuntaan, johon tätä yhteiskuntaa kehitetään. Perussuomalaisille annettiin vaaleissa suuri valtuutus, vaalivoittajana sen olisi tullut kantaa vastuuta lupaustensa mukaisesti Suomalaisista työttömistä, eläkeläisistä, pienyrittäjistä, sairaista, sotaveteraaneista, lapsiperheistä, kunnista jne. Onneksi jäljelle jää vielä meitä muita, jotka ovat valmiita vastuuseen ja tässä vaiheessa aloittamaan hallitusneuvottelut. Demarit ovat valmiita työskentelemään oikeudenmukaisemman ja eriarvoisuutta poistavan yhteiskunnan eteen kaikin mahdollisin tavoin ja mielestäni tässä työssä olisi tarvittu myös Perussuomalaisia.

Uskon asioiden etenevän yhteistyöllä ja yhdessä rakentaen, en toisia syytellen ja osoitellen. Työskentelen muiden Demareiden tavoin tunteja ja voimia säästelemättä, tämän yhteiskunnan eheytymisen puolesta, jotta Suomessa olisi parempi olla. Jokainen valitsee työskentelymallinsa, energiaa voi kuluttaa toisten haukkumiseen tai sitten asioiden hoitamiseen.