Adressin lainsäädäntöhistoriaa

Kansalaisadressi 2007

ULKOMAALAISTEN MAAN JA KIINTEISTÖJEN OSTO-OIKEUDEN HISTORIAA SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ

1939 Suomeen säädettiin rajoituslaki, joka rajoitti ulkomaalaisten oikeuksia omistaa Suomessa maata tai yritysomaisuutta. Tällöin ulkomaalaisella oli oikeus hankkia Suomesta kiinteää omaisuutta vain valtioneuvostolta saamallaan luvalla.

30.12.1992 rajoituslaki kumottiin. Tästä lähin ulkomaalaisella on ollut oikeus omistaa kiinteää omaisuutta Suomessa.

Tilalle kuitenkin säädettiin laki ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistönhankintojen valvonnasta. Tämän säätelylain tarkoituksena, oli pyrkimys valvoa, ettei kiinteistöjen hankinnoista johtuva kiinteistöjen hintojen kohoaminen uhkaa heikentää Suomessa asuvien mahdollisuuksia hankkia kyseisiä kiinteistöjä. Laki astui täytäntöön 1.1.1993.

Eu:hun liittymisen myötä Suomelta vaadittiin ylimenokauden jäljiltä, että se poistaa ulkomailla asuvien ja ulkomaalaisten yhteisöjen kiinteistöhankintojen valvonnasta annetun lain. EU vaati EU:n kansalaisille yhtäläisen omistusoikeuden. Hallitus esitti lain kumoamista 9.12.1999 eduskunnalle.

Laki kiinteistöjenhankinnan valvonnasta kumottiin 1.1.2000 alkaen.

*Asiasta käytiin eduskunnassa keskusteluja. Olen lukenut jokaisen käytetyn puheenvuoron, mikään niistä ei osannut vielä tuolloin huomioida, että Venäjältä voisi löytyä halukkaita ostajia.. Keskustelut keskittyivät lähinnä pohtimaan Saksalaisten halukkuutta rannoillemme. Näin jälkiviisaana voisi todeta, että tuossa tilanteessa olisi ollut mahdollisuus poistaa lain velvoite vain EU:n kansalaisten osalta ja jättää laki voimaan muiden osalta.