Viisumivapausko turvallisuuden edelle?

Etusivu,Kirjoituksia,Kolumnit,Uutisvirta,Yleinen

Viisumivapausko turvallisuuden edelle?

Viisumivapaus jakaa mielipiteitä. Monet uskovat sen tuovan autuuden, joka poistaisi monia huolia. Itse en näin tee. Laillani 71 % eteläkarjalaisista vastustaa viisumivapautta. Se ilmeni 10/2012 tehdyssä EU:n komission kyselyssä.

Viisumivapaus toteutuessaan toisi itärajalle ja koko Suomelle lisää rahaa, työpaikkojakin. Kuunnellessa valvovia viranomaisiamme poliisia, rajavartiostoa ja tullia käy kuitenkin selväksi, että tämä tapahtuisi turvallisuutemme kustannuksella, mistä en ole valmis tinkimään. En kykene katsomaan asiaa vain etujen kulmasta, kieltäytyen tunnistamasta epäkohtia ja jopa uhkia, joita se mukanaan toisi.

Turismi Suomeen on kasvanut vuosittain. Imatran rajanylityspaikan ylittää 4500 henkilöä vuorokaudessa. Viikonloppuisin kävijämäärät voivat nousta jopa 8000/vrk. Lauantailiikenteen odotetaan kasvavan pian 10 000:een. Tämä tarkoittaa jo nykyisellään monien tarpeiden kattavampaa huomioimista, ilman viisumivapaudesta aiheutuvia ongelmia.

Kaakkois-Suomeen rekrytoidaan 42 uutta rajavartijaa, mikä on oikea suunta. Kuitenkin koko Suomen mittakaavassa rajan henkilöstö ohenee. Poliisi on oma lukunsa, sillä poliisiresurssit määräytyvät alueen väestöpohjan mukaan. Mielestäni poliisimäärissä tulisi Pohjois-Suomen turistisesonkien ja pääkaupunkiseudun tavoin huomioida myös turistien monituhatpäinen vaikutus päivittäiseen ihmismääräämme. Kyselyistäni huolimatta sisäministeriössä tätä asiaa ei suostuta ymmärtämään.

EU:n komission kyselyssä alueen ihmiset olivat eniten huolissaan järjestäytyneen rikollisuuden kasvusta ja huumeiden liikkuvuudesta. Huumevuosiraportista 2012 ilmenee huumausainerikollisuuden olevan kasvavaa ja sillä olevan vahvat kansainväliset kytkennät. Törkeissä huumausainerikoksissa ulkomaalaisten osuus on merkittävä. Suurimpina ryhminä virolaiset, venäläiset ja vironvenäläiset.

Viisumit rajaavat Suomeen pyrkiviä. Venäläiset hakeutuvat Suomeen rauhallisuuden ja turvallisuuden vuoksi, siksi myös monet venäläiset näkevät viisumeista luopumisen uhkaksi.

Kolumni julkaistu keskiviikkona 27. maaliskuuta 2013 Imatralaisessa ja Lappeenrannan Uutisissa sivulla 9.