Ilmansuunnalla ei ole väliä – oikeudenmukaisuudella on

Vastauksena ja kommentteina Jukka Kärnän mielipiteeseen (ES 21.5.), haluan tuoda esiin niitä käytännön perusteluja, jonka vuoksi olen tehnyt nimenomaan kolmansista maista tulevien kiinteistökauppojen rajoittamiseen tähtäävän lakialoitteen viime vaalikaudella ja nyt juuri parhaillaan kannattajien keräysvaiheessa olevan kansalaisaloitteen.

Koko lähtökohtana on ollut vastavuoroisuus ja oikeiden omistajatietojen helppo saatavuus. EU:n jäsenmaista ja monista muista ulkomaisista omistajatahoista Suomella on Unionin lainsäädännön tai kahden välisten sopimusten nojalla tietojensaantioikeus, mukaan lukien verosopimukset. Näin ei ole asianlaita esimerkiksi Venäjän kanssa.

Havaintojeni mukaan tämä ongelma vaikeuttaa arjen asioiden hoitamista tienhoitokunnissa, vesi- ja jäteosuuskunnissa sekä esimerkiksi niinkin yksinkertaisen kuin rakennusluvan naapurikuulemisen järjestämisessä. Monilla yksityisteillä on käyttäjiä, jotka eivät maksa hoitomaksujaan. Myös verottajalla ei ole oikeita tietoja, mihin lähettää esimerkiksi kiinteistöverolippu.

Ongelmat venäläisomistuksissa ovat kasautuneet siksi, että Suomessa vapautettiin luvanvaraisuus 15 sitten. Aloitteessani esitän palaamista hyvin toimineeseen luvanvaraisuuteen, joka oli voimassa 1992-1999. Lisättynä kiinteistönvalvojalla, joka toimii asiainhoitajana ja varmistaa näiden suomalaiseen kiinteistönomistamiseen liittyvien velvollisuuksien ja vastuiden oikeudenmukaisen hoitamisen sekä alentamalla jo pelkästään kielimuuria.

Tällä viikolla asia edistyi myös EU:ssa aloitteeni suuntaan. Neljännessä rahanpesun vastaisessa direktiivissä edellytetään ensimmäistä kertaa, että EU-maat ylläpitävät rekisteriä yritysten ja muiden yhteisöjen tosiasiallisista omistajista. Vaatimus tietojen keräämisestä rekistereihin ei ollut osa komission alkuperäistä esitystä, mutta se lisättiin sääntöihin parlamentin vaatimuksesta. Uusissa säännöissä edellytetään myös esimerkiksi pankkeja, tilintarkastajia, asianajajia, kiinteistönvälittäjiä ja kasinoita ilmoittamaan asiakkaiden epäilyttävistä liiketoimista. Tämä muutos helpottaa myös Suomea, koska jatkossa Suomeen ja toiseen EU-maahan rekisteröidyn yrityksen käyttö bulvaanina, todellisen omistajuuden peittämiseksi vaikeutuu.

Olen määrätietoisesti tehnyt vuosien ajan töitä aloitteeni perusteluiden julkituomiseksi. On ikävä havaita, ettei vieläkään Jukka Kärnä ole perehtynyt itse aloitteen sisältöön ja sen laajoihin yleisperusteluihin eikä yksityiskohtaisiin perusteluihin.

Suna Kymäläinen, kansanedustaja

Kirjoitus julkaistu Etelä-Saimaassa ja Uutisvuoksessa 23.5.2015.