Arvoisa vappuväki,

 Vappu on työtä tekevien ja työhön pyrkivien juhla . Raskaina ja iloisina aikoina on suomalainen työväki voinut juhlia yhteisten ponnistelujen hedelmiä.

Elämme tänään harvinaisen tärkeää aikaa nimenomaan vapun perimmäisen sanoman kannalta. Suomalaisen työn puolustajia tarvitaan tänään ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin.

Nyt on luotava uutta työtä ja pidettävä huolta työntekijöistä, jotka ovat lomautus- tai irtisanomisuhan alla. Meidän on huolehdittava niistä, jotka ovat työtä vailla. Huolehdittava siitä, että ihmiset saavat työn ja siitä palkkaa, jolla hän pystyy kattamaan arjen tarpeet. Moni suomalainen elää tällä hetkellä suuressa epävarmuudessa.

Hyvät kuulijat,

Kun ennen politiikkaan heittäytymistä puhuin maakaupoista, oli näkemykseni sama kuin on nyt, toisen kauden aloittavana kansanedustajana. Vuosien varrella olen saanut asiassa paljon kannustusta, mutta kuten tiedätte, paljon arvostelua, asiaa on pidetty jopa ulko- ja turvallisuuspoliittisena veneenkeinuttamisena. Realistinen ja suoralinjainen täytyy olla, kukaan ei pidä haihattelusta, eikä naapurustomme odottamattomista käytösmuutoksista. Se kaikki on nyt totta. Totisinta totta, mutta ei  siitä tarvitse hätääntyä, eikä tehdä  liian äkkinäisiä johtopäätelmiä. Varmaa kuitenkin on, että mitenkään reagoimattakaan emme voi olla. Maakauppojen luvanvaraisuuslain purkaminen 2000 luvulta alkaen oli virhe. Tänään on uutisoitu, että oikeusministeriö on aloittanut valmistelutyön, jolla strategisesti tärkeiksi kohteiksi luonnehdittujen kohteiden rajoittaminen mahdollistuisi. Hieno ensimmäinen ja tärkeä askel kohti pitkään taistelleeni asian toteutumiseksi. 

Mitä on opittu? Lakeja ei pidä säätää niin, että jo muutaman vuoden päästä havaitaan epäkohdat ja käydään niitä sitten nikotellen muuttamaan. Ei. Hyvä laki kestää 50 vuotta.

Vaalit on nyt takana ja työhaastattelu käyty. On tärkeää kuunnella mitä työnantajat ovat sanoneet, ja toteuttaa niistä tehtyjä havaintoja ja johtopäätelmiä. Mielestäni kansanedustajana ei voi muuten työtään tehdä, kuin uskollisena vaalilupauksilleen ja poliittisille päämäärilleen koko valtakirjan voimalla.

Kansalaisaloitteeni maakaupoista etenee, vaikka sekin ensin monen ex-kollegan suulla torpattiin. Aivan kuin joku olisi tosissaan uskovan, että olisin jättänyt asian ajamisen kesken sen jälkeen, kuin he asiaa kriittisesti tarkastelivat ja keskittyivät omien töidensä tekemisen sijasta muiden arvosteluun. Kansalaisaloite kiinteistöomistuksen palauttamiseksi tilaan, kuten se oli 15 vuotta sitten, on allekirjoitettavissa niin täällä tänään paperiversiona kuin oikeusministeriön verkkopalvelussa. Päämäärän tavoittamiseksi tarvitaan nyt kansalaisvoimaa.

Ennen vaalikampanjaani kiersin pitkin Suomea kertomassa kansalaisaloitteen historiasta, sisällöstä ja päämäärästä.  Viime viikolla tuli 70 vuotta kuluneeksi Lapin sodan päättymisestä. En voi tässä yhteydessä olla lausumatta virkettä, joka minulle sanottiin kansalaistilaisuudessa: ”Tuskin olisi kesällä -44 kukaan ryhtynyt poterostaan puolustustaisteluun, jos olisivat tienneet, mitä sille maalle tapahtuu. Myydään pilkkahintaan pois!”.

Turvallisuuspolitiikka on tärkeää. Huonot lait tai lain puutteet luovat ei toivottua uhkaa. Toimivan lainsäädännön avulla uhkia ei synny, eikä kenenkään ole niistä kiusallista puhua.

Hyvä juhlaväki,

Suurin sisäisen turvallisuuden uhka on syrjäytyminen. Eriarvoistuminen ja syrjäytyminen ovat sanoja, joita vaalien aluspaneeleissa viljellään hövelisti, puuttumatta sitten 

Hyvät imatralaiset,

Ei vain vappuna, vaan jokaisena päivänä: kulttuuri kuuluu kaikille. Sen vuoksi siitä tulisi kantaa erityinen huoli. Kulttuurin tulee olla tasapuolista, eikä vain kulttuurin kuluttajan näkökulmasta, vaan myös kulttuurin tekijöiden. Meidän tulisi panostaa tähän asiaan paljon enemmän, koska koulutamme kyllä kulttuuriammatteihin ihmisiä, mutta sitten ammatilla itsensä elättäminen onkin sitten aivan Mopen osassa. Tässä olisi yksi työllistämisen avainala. Etenkin lasten kulttuuriharrastusten hinta, etenkin liikunnan ja urheilun saralla, ovat saaneet huomiota. Ylisuuret harrastusmaksut nousevat monessa perheessä tasapuolisen harrastamisen esteeksi. On sanottu, ettei lapsen harrastusmaksu saisi nousta yli 50 euron kuukaudessa. Mielestäni tämä kattorajaus on hyvä. Tälläkin saralla on seuraavalla hallituksella paineita, onnistumisen paineita.

Tasapuoliset, kaikkien saatavilla olevat harrastukset korostuvat nuorissa. Lasten harrastukset voivat toimia yhteiskunnan voimana, ennaltaehkäisevänä voimana, ettei syrjäytyminen lähde jo lapsuudesta.

On mielenkiintoista seurata, jos SDP jätetään oppositioon, kuinka meidän tavoitteemme kirjataan suoraan hallitusohjelmaan käytännön teoiksi. Ne asiat, joita on edellisellä kaudella yhteistyössä tai oppositioasemassa jarrutettu – kääntyvätkö ne yksi kaksi kirkkaiksi tavoitteiksi. Katse seuraa ja korva kuuntelee, voitte olla varmoja.

Yksikään valittu kansanedustaja ei ole yhden kaupungin, saati kunnan edustaja. Syntyperäisenä imatralaisena voin kiittää teitä saamastani luottamuksesta vaaleissa. Samalla haluan heittää roskakoriin vaalien alla ja niiden jälkeiset ajattelemattomat jopa persoonaan menevät lausunnot töistä ja niiden tekijöistä. presidentti Niinistö totesi viisaasti valtiopäivien avajaispuheessaan. sellainen eduskunta kuin on kansakin. äänestäjien päätöksiä ei tule kyseenalaistaa. Ei loan heitto kuulu parlamentaarisiin käytöstapoihin, ei edes vaalien läheisyydessä. Saati valtakirjojen vaihtuessa. Olen jälleen valmiina töihin, perustuslain ja kansanvallan edellyttämällä tavalla, ajan asioita, joita kansa työnantajanani minulta edellyttää. Kansanedustajan tulee kuulla kansaa ja toimia sen mukaisesti, ei opettaa ja kertoa mitä ja miten kansan pitäisi ajatella tai toimia.

Hyvä yleisö,

Kun presidentti Martti Ahtisaari valittiin tasavallan presidentiksi, loihe hän lausumaan jo vaalikampanjansa aikana, että korporaatioiden valtaa on vähennettävä Suomessa. On tulkittu, että tuolloin Ahtisaari tarkoitti alleviivaten työmarkkinajärjestöjen valtaa. Samaa asiaa ovat sondeeranneet myös keskustan ex-puheenjohtajat ja pääministerit Esko Aho ja Matti Vanhanen. Miljonääri Juha Sipilän tie on tällä saralla tuntematon ja pääministeriys vaalien jälkeen valittuna pääministerinä on ehkä arvoitus. Mielestäni tapahtuu suuri virhe, vaalin tuloksesta huolimatta, jos työväenliikkeen SDP, palkansaajan puolueena ulkoistaa itsensä jo alkumetreillä, ja jää virheellisten analyysien perusteella tuleen makaamaan, puolustamaan ainoastaan ay-jäsentensä etuja, samalla unohtaen työttömät, järjestäytymättömät ja syrjäytymisvaarassa olevat kansalaiset. Agendaa on reivattava, eivätkä piirut enää riitä. Meillä ei ole varaa hukata yhdenkään työmarkkinoille tulevan nuoren potentiaalia, ei korporatiiveista johtuen, eikä uppiniskaisuudesta.

Tämän kevään Kevät pörriäinen oli asettanut lapset kirjoitustehtävän eteen, jossa oli tarkoitus kuvata lapsen päivää isän tai äidin työpaikalla ja isän tai äidin päivää vastaavasti koulussa. Ei ole yhdentekevää kuinka jälkipolvenne kokevat työpäivän tai koulupäivän. Monesti aikuinen unohtaa, millaisen työpäivän lapsi päivähoidossa tai koulussa on viettänyt. Tämän johdosta terve muistuttelu puolin ja toisin on välillä tarpeen.

Monessa tuutissa hoettiin jälleen näiden vaalien alla kuinka edessä ovat kovimmat some-vaalit koskaan. No, perin hiljaiseksi jäi se vallankumous. Totuus on, ettei tämä sosiaalinen media tavoita kuin murto-osan äänestysikäisistä, päätösvaltaisista kansalaisista. Päinvastoin, some-eliitti voi muokata kansan liikkeen tuntoja yhden tai kahden facebook-kevätpörriäisen takia. Se ei johda mihinkään hyvään asiapohjaiseen johtopäätökseen demokraattisessa päätöksenteossamme.

Vanhushoitomme taso ja tilanne on hälyyttävä. Kaikkialla yleisiä tilastoja lukuunottamatta huoli on yhteinen. Kodeissaan viettää liian monta, liian heikkokuntoista kuin unohdettua ikäihmistä. Näin ei saa olla. Hoivatyöhön orientoineet, ihmisen elämänlaatua auttamaan tahtovat Työntekijät uupuvat ja vaihtuvat. Taso, johon työpaineiden ja resurssien ylletään, ei pysty vastaamaan ammattilaisen tavoitetta inhimillisestä ihmisen kohtaamisesta ja auttamisesta. Läheisten tuska on käsinkosketeltavissa, jos oma vanhus ja läheinen ei saa ansaitsemaansa, arvokasta hoivaa ja hoitoa. Suomen eduskunnan on korjattava pikaisesti tämä epäinhimillinen tila.

Eläkeläisköyhyyden poistaminen, palveluiden parantaminen, sote-paketin maaliin vieminen vahvasti julkista terveydenhoitoa korostaen, kokoomuksen vastustuksesta huolimatta, ja omaishoitolainsäädäntö ovat päämääriä, jotka ovat uuden hallitukset edessä välittömästi. Toivon hartaasti, että SDP on mukana rakentamassa Suomea, ennemmin kuin räkyttämässä oppositiossa seuraavat 4 tai 8 vuotta. Minä uskon tässä tilanteessa pystyväni enemmän vaikuttamaan lopputulokseen hallituspuolueen edustajana yhdessä keskustan kanssa kuin ulkopuolisena. Hinnalla millä hyvänsä hallitukseen ei kuitenkaan tule mennä. esimerkiksi eläkeindeksejä jäädyttämään aikovaan hallitukseen ei voi kuulua. nyt on neuvottelujen aika, on neuvoteltava oikein ja oikeiden asioiden puolesta.

Työtä oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi riittää. Siksi kiitän lämpimästi, joka solullani teitä 7435 jotka valtakirjani eduskuntaan uusivat. Nyt on työn aika. 

Hyvää vappua!