Kymäläinen: Hallitukselta toivottu avaus

– maakaupoista kirjaus hallitusohjelmassa

SDP:n kaakkoissuomalainen kansanedustaja Suna Kymäläinen pitää toiveita herättävänä hallituksen linjausta maakaupoista. – Nyt näyttäisi, että todella toivottu avaus on tehty. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus selvittää ”kokonaisturvallisuuden kannalta merkittävien maa-alueiden ja kiinteistöjen hankintaan” liittyvää lainsäädäntöä, sanoo aiheesta lakialoitteen ja kansalaisaloitteen tehnyt Kymäläinen.

– Ehdin jo huolestua, onko maakauppojen rajoittamistarve unohdettu. Tosin huomenna lopettavan hallituksen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson viittasi vastauksessaan jättämääni kirjalliseen kysymykseen jo 13.5. tehtyyn hallitusneuvotteluiden työryhmäkirjaukseen, selvitti Kymäläinen.

– Tämän tiedon pitäisi kannustaa kansalaiset allekirjoittamaan kansalaisaloite EU- ja EFTA-maiden ulkopuolisten kiinteistökauppojen rajoittamiseksi Suomessa, jotta asia tulee riittävällä asianmukaisuudella käsitellyksi eduskunnassa. Jo nyt on todettu, että vahva julkinen keskustelu on johtanut kirjaukseen hallitusohjelmaan, kuten puoluesihteeri Timo Laaninen STT:lle on todennut. Tärkeintä on, että tämä hallitus saa rajoitukset maaliin, ettei asia jää selvitysten ja raporttien asteelle, toivoo Kymäläinen.

– Hyvä, että uusi hallitus on nyt rekisteröinyt asian. Tuen hallitusta vahvasti tässä sukupolvet, sukupuolet ja puoluerajat ylittävässä asiassa, Kymäläinen.