Taipalsaaren Sarviniemestä kysymys

Eduskuntatyö,Etusivu,Kansalaisaloite 2015,Kirjoituksia,Uutisvirta,Yleinen

Taipalsaaren Sarviniemestä kysymys

Ruokolahtelainen kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on jättänyt hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen lunastusmenettelystä Taipalsaaren Sarviniemessä ja muista vastaavista hankkeista sekä uuden hallituksen aikeista uudistaa aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä.

– On hyvä, että hallitus vaikuttaa asiassa toimeliaalta. Kuitenkin tiedetään, että ongelman ratkaisuun on olemassa helppo ja halpa ratkaisu – otetaan käyttöön vanha jo 50 vuotta palvellut lainsäädäntö, sanoo Kymäläinen. Hän on johdonmukaisesti ajanut kolmansista maista tulevien kiinteistökauppojen rajoittamista ja palauttamista takaisin luvanvaraisiksi jo vuodesta 2007.

– Kysymyksellä haluan selvyyttä tilanteeseen. Aiemmat aihetta sivuavat kysymykseni ovat paljastaneet aukot muun muassa kiinteistöverotuksen oikeudenmukaisuudessa ja yksityisteiden hoitomaksujen kannossa. Nyt haluan selvyyden etenkin siihen, mistä rahat lunastuksiin. Puolustusvoimien toimintamäärärahoista vai Metsähallituksen tulosbudjetista, Kymäläinen kysyy.

– Lisäksi erityisen mielenkiinnon kohteena olevan Airiston Helmi Oy:n lunastamisesta haluaisin hallituksen linjausta, koska sen omistukset sijaitsevat huoltovarmuutemme kannalta merkittävien syväväylien varrella, Kymäläinen lisäsi.

KIRJALLINEN KYSYMYS

Taipalsaaren Sarviniemen lunastusmenettelystä ja asiaan liittyvän lainsäädännön muuttamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Taipalsaaren Sarviniemen alueen pakkolunastus valtiolle tuli ajankohtaiseksi, kun media kertoi venäläisten ostajien olevan kiinnostuneita Maasotakoulun harjoitusalueen lähellä olevan Sarviniemen ostamiseen.

Puolustusministeri Jussi Niinistö on linjannut, että valtio hankkii alueen itselleen tarvittaessa jopa pakkolunastuksella. Virkamiestietojen mukaan menettely etenee aivan normaalisti lunastuslain mukaan. Päätöksen lunastuksesta tekee lopulta maan hallitus yleisistunnossaan. Lain mukaan lunastettavasta omaisuudesta pitää maksaa käypä hinta.

Sarviniemen alueen pakkolunastaminen valtiolle siis etenee – hyvä niin. Puolustusministeriön ylijohtaja Jukka Juusti on kertonut julkisuudessa, että seuraavaksi pääesikunta yhdessä Metsähallituksen kanssa ryhtyy pohtimaan lunastusesityksen tekemistä. Tarvittaessa puolustusministeriö ryhtyy lunastusluvan valmisteluun lunastuslain mukaisesti.

Neuvottelut käy Metsähallitus. Se on kaupankäyntiä ja hinnanarviointia. Alueen omistajille tarjottu summa perustuu ulkopuolisten asiantuntijoiden arvioon alueen hinnasta. Valtio ei voi maksaa ylihintaa.

Hallituksen tarttuminen toimeen on kuitenkin reagointia jo tapahtuneeseen. Toimi on hyvä, mutta lähestymistavaltaan harkitsematon tunnetun ongelman kestävään, pitkäjänteiseen ja halpaan ratkaisuun.

Lunastusmenettelystä lienee konsensus virkakunnassa ja osin jopa poliittisessa johdossa. Mutta tarkan valtiontaloudenhoidon näkökulmasta kallis ja tehoton toimintatapa. Epäilyksen aiheuttaa myös Metsähallituksen rahoitusasema tulostavoitteineen useiden lunastusmenettelyjen kautta syntyneiden lunastusten maksajana. On selvää, että nytkin liikkeellä olevat, kolmansista maista tulevat ostajat ovat sangen organisoituja ostajia.

Tämä operaatio Sarviniemi on sinällään siis ihan hyvä, mutta kallis. Kestävä ratkaisu olisi kuitenkin tilanteen korjaamiseksi hallituksella aivan käden ulottuvilla. Se perustuisi eduskunnan jo kertaalleen hyväksymään lainsäädäntöön, joka on ollut Suomessa yli 50 vuotta ja osoittanut toimintansa. Lainsäädäntö toimi eikä aiheuttanut ongelmia tulkinnoissa. Ongelmaan on halpa ja hyvä ratkaisu, joka ei edes aiheuta ulkopoliittista melua. Ja tukee laajasti kansalaisten oikeustajua sekä oikeuskäsitystä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

 Onko hallituksen aikeena rahoittaa Sarviniemen lunastusmenettely Puolustusvoimien toimintamäärärahoista,

onko hallitus aikeissa muuttaa lainsäädäntöä, jotta tällaisilta kalliiksi käyviltä operaatioilta tulevaisuudessa vältyttäisiin,

miten käy Metsähallituksen tulostavoitteen, kun aktiivisen myyjän rooli vaihtuukin mahdollisesti ostopuolelle,

aikooko hallitus harkita lunastusta myös Airiston Helmi Oy:n omistamien maa-alueiden lunastamiseksi Turun saaristosta sekä alueilta, joilla on selvä Suomen kansalliseen turvallisuuteen liittyvä intressi?

Helsingissä 17.6.2015

Suna Kymäläinen /sd