SDP:n Suna Kymäläinen: ”Eriarvoistumiselle on nyt tultava loppu”

Etusivu,Uutisvirta

SDP:n kansanedustaja, Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Suna Kymäläinen Varsinais-Suomen piirin kevätkokouksessa: murroksessa elävän suomalaisen hyvinvointivaltion pelastaa vain käännös johdonmukaiseen ja selkeään sosiaalipolitikkaan. Korjausliikkeiden sijaan uudistusten tulee merkitä suurten järjestelmien muuttamista.

– Hallituksen erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuneet ratkaisut ovat tarjonneet vain laastaria haavaan puuttumatta ongelmien todellisiin lähteisiin. Lapsipolitiikan lähtökohta, perheiden tarpeisiin aidosti vastaavat palvelut eivät saa tilaa tämän hetken hallituspolitiikassa.

Jopa 100 000 lasta elää perheissä, joissa toimeentulo jää alle köyhyysrajan. Lapsiperheköyhyyden kukistaminen onnistuu vain nostamalla vähimmäistoimeentulon tasoa.

– SDP:n eilen julkistama yleisturvamalli yhdistäisi ja selkeyttäisi nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän. Tärkeintä on, että toimeentulotukijärjestelmä vastaa elämisen todellisia kustannuksia. Tämä taas edellyttää perusteiden rakentamista taloudellisten kokonaisvaikutusten pohjalle.

Kokonaisnaisvaikutusten arviointi onkin puuttunut hallituksen työkalupakista. Surullisimpia esimerkkejä tästä on aktiivimalli. Työllistäviä tukitoimia, osaamisen kehittämistä ja kouluttautumismahdollisuuksien kasvua kiperästi kaivannut työttömien joukko sai tuen sijaan painetta ja lisähuolta.

Toinen hallituksen hätäisestä ”pakkopolitiikasta” on sosiaali- ja terveyspalveluita uudistava malli.

– Hallituksen sote-lakiesitys on laadittu niin, että ongelmana olisi aina ollut ihmisen itsemääräämisoikeuden puuttuminen. Näin ei kuitenkaan ole ollut. Sote-järjestelmän tosiasialliset haasteet, palveluiden laatu ja alueellinen keskittyminen, aiotaan siis ratkaista järjetöntä logiikkaa toteuttamalla.

Kymäläinen toi esiin Suomen satavuotisen historian, jossa reiluus, rehtiys ja sinnikkyys on muurannut hyvinvointivaltiomme kivijalan. SDP ei rapaa pelkää, ei nyt eikä tulevaisuudessa.

Lisätietoja:
Suna Kymäläinen
Kansanedustaja
Puh. 0505120526