SDP:n Kymäläinen: ”Vammaispalveluiden jatkuvuus on turvattava”

Etusivu,Kirjoituksia,Kolumnit

Ei-myytävänä! Näin esittivät yli 72 000 kansalaisaloitteen allekirjoittajaa, jotka kannattavat luopumista vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisesta.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä olevan aloitteen taustalla on vammaisjärjestöjen voimakas huoli vammaispalvelujen kilpailuttamisen mahdollistavasta hankintalaista. Hankintalaki ei pakota kilpailuttamaan vammaisten palveluita säännöllisin määräajoin, mutta monissa kunnissa tähän on päädytty. Samalla monet pitkäaikaiset hoitosuhteet ovat katkenneet ja vammainen henkilö menettänyt luotettavan ja turvallisen hoitajansa.

Vammaisten ihmisten palvelutarve on elämän mittainen ja edellyttää joustoa palveluntarjoajalta. Esimerkiksi autistisille henkilöille rutiinien muuttuminen voi olla vaikeaa ja yhteistyö vieraiden avustajien kanssa muuttua kokonaan mahdottomaksi. Luottamuksellinen suhde vammaisen ja häntä avustavien ihmisten välillä syntyy usein vasta pidemmän ajan kuluessa, samoin kommunikointitapojen oppiminen vie aikaa.

Haasteen muodostaa lisäksi kilpailutettavien sopimusten lyhytjänteisyys, sillä valittu palveluntarjoava saa tuottaa palvelut vain muutamaksi vuodeksi kerrallaan. Pahimmassa tapauksessa uusi kilpailutus on edessä juuri, kun arki alkaa taas sujua.

Mikä erikoisinta, laki ei edellytä kuulemaan vammaista itseään eikä hänen läheisiään, sillä sopimuksissa osallisia ovat vain tilaaja ja tuottaja. Asiaan on saatava muutos!

Meidän pitää purkaa käytännöt, jotka aiheuttavat hyvien hoivasuhteiden katkeamisia ja estävät vammaisten ihmisten oikeutta valita oma asumismuotonsa ja palvelunsa. Suomi on YK:n tasolla sitoutunut vammaisten oikeuksien kunnioittamiseen, nyt on päättäjien vuoro lunastaa lupaukset.

Jos nykyinen hallitus ei kykene asiaa korjaamaan, on seuraavan hallituksen se tehtävä. Kyse on inhimillisyyden hinnasta – sen arvoa ei rahassa voi mitata.

Suna Kymäläinen

kansanedustaja, Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän 2.varapuheenjohtaja