SDP:n Kymäläinen: ”Pienituloisia ajetaan ahtaalle voittoa tavoittelevan asuntopolitiikan myötä”

Etusivu,Kirjoituksia,Uutisvirta

”Näyttää siltä, että ahtaasta asumisesta yritetään tehdä arvo, kun väitetään, että pieniä asuntoja tehdään siksi, että niillä on kova kysyntä. ”

Näin totesi SDP:n kansanedustaja ja eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Suna Kymäläinen puhuessaan Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät KOVA ry:n seminaarissa Helsingissä 13.11. Kymäläinen kritisoi tämän hetken asuntopolitiikkaa, joka ajaa pienituloiset kirjaimellisesti ahtaalle. Asuntomarkkinoilla vain hyvin toimentulevilla on mahdollisuus valita asunnon koko ja sijainti.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan taannoin julkaiseman raportin mukaan Suomessa on 176 000 kotitaloutta, joiden asumismenot lohkaisevat yli 40% käytettävissä olevista tuloista. Kansainvälinen vuokralaisliitto taas vaatii, että kotitalouden tuloista asumiskustannusten osuus tulisi olla vain 25 prosenttia.

”Merkille pantavaa on, että pienituloisista kotitalouksista jopa 22 prosenttia on asumiskustannusrasitteisia. Johtamani SDP:n lapsiperheköyhyys-työryhmän teettämän tutkimuksen mukaan, asumisen hinta on merkittävin lapsierheiden tuloja määrittelevä tekijä. Koti on ihmisen perustarve, mutta tänä päivänä se määrittelee hyvin pitkälle sen, mihin kaikkeen muuhun ihmisellä on arjessaan mahdollisuuksia.”

Valtion tulisi panostaa entistä enemmän tuotantotukien kehittämiseen ja vaatia kuntia kaavoittamaan enemmän tontteja ARA-tuotannolle varsinkin nyt, kun omistusasuntotuotanto osoittaa hiipumisen merkkejä.

”ARA-asuntojen hyvä puoli on kohtuullisen vuokratason lisäksi asumisen laatu. ARA-asuntojen myötä asumismukavuudesta tehdään myös pienituloisten oikeus”, Kymäläinen esittää.

Tehoton asuntopolitiikka voimistaa osaltaan eriarvoistumisen kehitystä, mutta asuntopolitiikalla on merkitystä nuorten aikuisten tulevaisuuden haaveisiin: asumisen hinta vaikuttaa esimerkiksi suunnitelmiin perheen perustamisesta. Hyvä asuntopolitiikka tukee näin myönteistä suhtautumista lapsiin.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportin mukaan nykyinen asuntomarkkinatilanne on jo nyt vaarantanut kansantaloutemme kehityksen.

”Olemme liian pitkään menneet asumisen sektorilla Suomessa talous edellä eteenpäin markkinaehtoisesti. Yhteiskunta muodostuu yksilöistä, joiden hyvinvointi parhaimmillaan tukee koko yhteiskunnan eteenpäin menoa. On surullista, että vasta pelko talouskasvun vaarantumisesta on nostanut asukkaiden näkökulmia julkiseen keskusteluun”

 

Lisätietoja:

Suna Kymäläinen, puh. 050 512 0526