SDP:n Kymäläinen kysyy kehitysvammaisten työllistymisestä

Etusivu,Kirjoituksia,Yleinen

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen (sd.) on tänään jättänyt kirjallisen kysymyksen liittyen kehitysvammaisten työllistymismahdollisuuksiin nykyisessä lainsäädäntöympäristössä. Kysymyksessään Kymäläinen kiinnittää huomiota EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamiseen palkkatukilainsäädännössä. 

”Tällä hetkellä ryhmäpoikkeusasetusta sovelletaan liian tiukasti”, toteaa Kymäläinen. Suomessa palkkatukisäädöksiin sisältyy yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen velvoittama säädös siitä, että mikäli yritys on tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut työntekijän eikä tätä irtisanottua henkilöä ole palkattu takaisin työsuhteeseen ennen palkkatukihakemuksen tekemistä, yritykselle ei voida myöntää palkkatukea toisen työntekijän työllistämiseen.

Tämän seurauksena yhteiskuntamme heikoimpien työllistyminen voi vaikeutua kohtuuttomasti. ”Jos monen maakunnan alueella toimivassa yrityksessä on toisen maakunnan puolella irtisanottu työntekijä, on väärin, että yritys ei voi saada palkkatukea kehitysvammaisen henkilön työllistämiseen toisen maakunnan alueella, vaikka kyse olisi täysin erilaisista työtehtävistä ja yritys haluaisi tukea kehitysvammaisten työllistymistä”, Kymäläinen painottaa. ”On kestämätöntä, että työllistyminen kaatuu tällaisiin asioihin, kun samaan aikaan sosiaalityössä tehdään hartiavoimin työtä kehitysvammaisten työllistymiseksi”, Kymäläinen päättää.

Palkkatukea ollaan tällä hallituskaudella kehittämässä. Kymäläisen mukaan onkin erittäin tärkeää, että tätä uudistustyötä tehtäessä yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamista harkitaan uudelleen.