SDP:n Kymäläinen ja Kiuru: Pääministerin nimitettävä parlamentaarinen seurantaryhmä viemään eteenpäin eriarvoisuustyöryhmän esityksiä

Eduskuntatyö,Etusivu,Kirjoituksia,Kolumnit,Yleinen

SDP:n eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja Suna Kymäläinen ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru osallistuivat tänään pääministeri Juha Sipilän koolle kutsumaan keskusteluun, joka edelsi eriarvoisuutta pohtineen työryhmän loppuraportin luovutusta. Kymäläinen ja Kiuru pitävät professori Juho Saaren johtaman työryhmän raportissaan esittämiä keinoja eriarvoisuuden vähentämiseksi tervetulleina avauksina.

─ Haluamme sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puolesta kiittää työryhmän tekemää työtä. Loppuraportti osoittaa, että Suomessa on tärkeää jatkaa keskustelua niistä keinoista, joilla eriarvoisuutta voidaan torjua suunnitelmallisesti. Professori Saaren työryhmän raportti pitää sisällään paljon hyviä ehdotuksia, joiden avulla päästään konkreettisesti vähentämään köyhyyttä sekä lisäämään yhteiskunnallista tasa-arvoa, Kymäläinen kertoo.

Kymäläinen ja Kiuru pitävät harmillisena puutteena sitä, että hallitus ei antanut toimeksiannossaan työryhmälle mahdollisuutta käyttää lisärahoitusta niihin keinoihin, joita eriarvoisuuden vähentämiseksi esitetään. Nyt kovan luokan asiantuntijoilla ei ollut mahdollisuutta esittää rahaa vaativia toimenpiteitä.

─ Mahdollisuus pohtia myös lisärahoitusta vaativia toimenpiteitä olisi lisännyt työryhmän mahdollisuutta esittää laajemmin tehokkaita toimenpiteitä. Köyhyyttä vähentävät ja osallisuutta vahvistavat toimet, jotka vievät vähäisellä rahankäytöllä yhteiskuntaa parempaan suuntaan, maksavat usein itsensä takaisin. Pienillä menolisäyksillä voidaan saada paljon kaivattuja ennaltaehkäiseviä vaikutuksia, Kiuru jatkaa.

Kymäläisen ja Kiurun mukaan raportin laatiminen nollabudjetilla on johtanut siihen, että todella suurta vaikuttavuutta omaavat toimenpiteet ovat jääneet esittämättä. He nostavat esiin erityisesti maksuttoman toisen asteen toteuttamisen, jota monet asiantuntijat ovat pitäneet erittäin tarpeellisena avauksena.

─ Maksuttoman toisen asteen toteuttaminen oppivelvollisuutta laajentamalla olisi ehdottomasti pitänyt sisältyä eriarvoisuustyöryhmän raporttiin. Se vähäinen liikkumavara, jota esityksessä on saatu aikaiseksi, jätettiin käyttämättä tähän toimenpiteeseen, mikä on suuri harmi, Kymäläinen toteaa.

Loppuraportin on myös johdettava toimenpiteisiin. Siksi sosialidemokraattien lähtökohtana on, että työryhmän esittämien toimenpiteiden eteenpäin viemiseksi pääministerin tulisi nimittää parlamentaarinen seurantaryhmä. Kymäläisen ja Kiurun mukaan oppositio on tarjoutunut pääministerin ja hallituksen avuksi, jotta professori Saaren työryhmän toimenpiteitä saataisiin vietyä toteutukseen jo tällä vaalikaudella.

─ Pääministerin on harkittava parlamentaarisen työn tarvetta, koska kyse on niin tärkeästä yhteiskunnallisesta kysymyksestä. Parlamentaarinen seuranta eriarvoisuutta vähentävien keinojen toteuttamiseksi rakentaisi myös pohjaa seuraavalle hallitukselle jatkaa aloitettua työtä. Muuten loppuraportin esitykset ovat vaarassa jäädä tekemättä, Kymäläinen ja Kiuru muistuttavat.

Lisätiedot:

Suna Kymäläinen
Kansanedustaja, SDP:n eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja
Puh. 0505120526

Krista Kiuru
Kansanedustaja, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja
Puh. 0505122935

 

Tiedotteen välitti Sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän viestintä ja se on julkaistu puolueen kotisivuilla. Lisätietoja:

Eemeli Peltonen

Poliittinen avustaja
Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän viestintä
Puh. +358505740970
eemeli.peltonen@eduskunta.fi