SDP:n Kymäläinen haluaa kiirehtiä oppilashuollon mitoituksia ja niiden kirjaamista lakeihin

Etusivu,Kirjoituksia,Uutisvirta

– Tällä hetkellä perusopetuksessa erityisen tuen piirissä olleet nuoret kohtaavat oppivelvollisuuden päätyttyä ja koulutuksessa eteenpäin siirtyessä lukioon tai ammatilliseen koulutukseen haasteellisen tilanteen, sillä lainkirjain ei enää perusopetuksen jäljiltä takaa oikeutta riittävään erityistukeen, sanoo kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd).

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohdalla jatkuvuus on erittäin tärkeää eli saattaen vaihtaminen perusopetuksen ja toisen asteen välillä. Näin voitaisiin vähentää pudokkaiden määrää kun tieto ja ko. oppilaan kohdalla toimiviksi tiedetyt toimintatavat siirtyisi riittävässä määrin uuteen oppilaitokseen asiasta vastaavien tietoon.

Nykyisellään on vaara että tukitoimien puute johtaa erityistä tukea tarvitsevan nuoren oppimismotivaation laskuun sekä opinnoissa edistymättömyyteen sekä sen myötä uhkaavaan syrjäytymiseen. Kummassakaan laissa, ei lukio eikä laissa ammatillisesta koulutuksesta ole kirjattu erityisentuen resursseja yksiselitteisesti lakiin.

– Viesti huolesta on samansuuntainen opetuksen ammattihenkilöstöltä, vanhemmilta ja kasvatuksen sekä koulutuksen ammattijärjestöiltä, sanoo ruokolahtelainen Kymäläinen.

– Tutkimustiedon lisääntyessä tiedämme lasten ja nuorten normaalia oppimista häiritsevistä tekijöistä ja toisaalta opetuksen sekä oppimisympäristön merkityksestä erityistä tukea tarvitseville nuorille yhä enemmän. Tästä esimerkkinä mainittakoon ADHD, Kymäläinen korostaa.

Kymäläisen mielestä on käynyt selväksi, että erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimispolku on haastava. On myös selvää, että tällä hetkellä opinto-ohjaajien, koulupsykologien ja erityisopettajien määrät ovat liian pieniä, koska syrjäytyneitä ja pudokkaita on niin paljon. Nykyisellä hallituksella on kunniakas tavoite katkaista syrjäytymisen kierre yhteiskuntatakuun myötä, johon sisältyy nuorten koulutustakuu. Jotta menestyminen opinnoissa olisi toivotun mukaista, on erityisen tuen edellytyksistä huolehdittava.

Kymäläinen kysyy kirjallisessa kysymyksessään: ”Millaisiin toimenpiteisiin hallitus on valmiina ryhtymään, jotta nämä erityistä tukea tarvitsevat nuoret pystyisivät nykyistä paremmin opiskelemaan ikäluokkansa mukana ja siten valmistua ilman pelkoa syrjäytymisestä sekä onko hallitus valmistellut riittävää mitoitusta asian ratkaisemiseksi ja sen kirjaamiseksi molempiin lakeihin?”