SDP:n Kymäläinen: Hallitus korjaa taksisääntelyn epäkohtia

Etusivu,Kirjoituksia,Yleinen

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) tervehtii ilolla tänään annettua hallituksen esitystä taksisääntelyn korjaamiseksi. Taksisääntelyä on uudelleenarvioitu hallitusohjelmakirjausten mukaisesti, ja tänään annetulla esityksellä puututaan havaittuihin epäkohtiin. Lakimuutosten on tarkoitus astua pääosin voimaan ensi vuoden alussa.

– Viime hallituskaudella toteutetun taksilainsäädännön vapautuksen ongelmat ovat meille kaikille tuttuja. Erityisesti taksipalvelujen turvallisuus ja laatu ovat viime vuosina kärsineet, palvelujen hinnoittelu ei ole läpinäkyvää, harmaan talouden mahdollisuudet ovat lisääntyneet ja taksien saatavuus on heikentynyt. On erinomaista, että hallitus on ryhtynyt tehokkaasti toimeen näihin ongelmiin puuttumiseksi, Kymäläinen painottaa.

Esityksessä on kiinnitetty erityistä huomiota taksinkuljettajan ammattitaitoon palvelujen laadun takaamiseksi muun muassa säätämällä tarkemmin kuljettajakokeen sisällöstä sekä vapaaehtoisesta erityisryhmien kuljettajakoulutuksesta. Lisäksi hinnoittelua koskevaa sääntelyä yhtenäistetään ja harmaata taloutta torjutaan esimerkiksi määrittelemällä kaikista taksikyydeistä verovalvontaa varten kerättävät tiedot ja säätämällä Y-tunnuksesta sekä yrittäjäkoulutuksesta ja -kokeesta pakollisina taksiliikenneluvan edellytyksinä.

– Tällä esityksellä hallitus toteuttaa hyvin tavoitteitaan taksilainsäädännön korjaamiseksi, ja nyt me liikenne- ja viestintävaliokunnassa otamme esityksen käsittelyymme. Vaikka entiseen ei ole paluuta ja esityksellä ei saadakaan kaikkia ongelmia heti korjattua, tämä on merkittävä päänavaus. Taksipalveluita koskevaa sääntelyä tuleekin tulevaisuudessa jatkokehittää yhteistyössä eri ministeriöiden kanssa, kuten esimerkiksi Kela-kuljetusten kilpailutusten uudelleenarvioinnin osalta, joka kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan. Tästä on hyvä jatkaa, Kymäläinen päättää.