SDP:n Kymäläinen: ehdotus valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmis, mutta työ vasta alussa

Etusivu,Kirjoituksia

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin johtama parlamentaarinen työryhmä on julkistanut ehdotuksensa 12-vuotiseksi valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi. Ehdotus tullaan antamaan eduskunnalle selontekona vielä tällä hallituskaudella.

Liikennetyöryhmän jäsen, SDP:n kansanedustaja sekä Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän 2.varapuheenjohtaja Suna Kymäläinen pitää prosessia malliltaan hyvänä.

– Suunnitelma tullaan toteuttamaan jatkuvana niin, että jokaisen hallituskauden puolessa välissä tarkistetaan sekä suunnitelman päivitystarpeet, että jatketaan sitä neljällä vuodella eteenpäin.

– Säännöllinen seuranta takaa, että sen sisältö vastaa sen hetken todellisia tarpeita, ennakointi taas mahdollistaa tuleviin haasteisiin tarttumisen ajoissa. Puoluerajat ylittävä yhteistyö takaa, että näkemys nykytilasta ja tulevaisuuden haasteista on yhteinen, toteaa Kymäläinen.

– Liikennejärjestelmä on laaja kokonaisuus, joka kattaa liikennemuotojen ohella sitä käyttävät ihmiset. Siksi valtakunnallista suunnitelmaa täydennetään alueellisilla suunnitelmilla. Hallituskausittain perustettavan liikennetyöryhmän vastuulla on jatkaa tiivistä vuoropuhelua alueellisten toimijoiden kanssa maakunnissa ja kaupungeissa, Kymäläinen sanoo.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa keskeisiksi päämääriksi linjataan Suomen kilpailukyvyn edistäminen, ilmastonmuutoksen torjunta sekä alueiden saavutettavuus ja elinvoimaisuus.

– Viennin edistäminen ja talouskasvu nojaavat toimivaan liikennejärjestelmään. Kestävän kehityksen näkökulmasta liikenneratkaisuilla on keskeinen asema. Mutta yksittäistä ihmistä ei myöskään saa unohtaa: liikenneyhteyksillä on ratkaiseva rooli työ- ja asuinpaikan valinnassa, johon jokaisella tulee olla tasapuolinen oikeus, Kymäläinen painottaa.

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2020-2031 pyritään päättämään kevään 2020 aikana.

– On tärkeää, että valmistelutyötä jatketaan 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpanemiseksi, korostaa Kymäläinen.

 

Lisätietoja: Suna Kymäläinen, 050 5120526