SDP:n Kymäläinen aktiivimallin kumoamista vaativasta kansalaisaloitteesta: ”Onko hallitus vihdoin valmis siirtymään rankaisusta rohkaisuun?”

Etusivu,Kirjoituksia

Työttömyysturvan aktiivimallin kumoamista vaativa ja yli 140 00 allekirjoittajaa kerännyt kansalaisaloite käsitellään tänään eduskunnan täysistunnossa. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää mietinnössään kansalaisaloitteen hylkäämistä, johon valiokunnan sd-edustajat ovat jättäneet eriävän mielipiteen.

Hallitus esitteli vuonna 2017 aktiivimallin työmarkkinoille kannustavana ja työvoimaa kehittävänä uudistuksena. SDP:n kansanedustaja, eduskuntaryhmän 2.varapuheenjohtaja Suna Kymäläinen ei kehuja hallitukselle anna.

”Tulokset eivät vastaa hallituksen kuvitelmia. Aktiivimalli on osoittautunut lähinnä työttömyysturvan etuusleikkuriksi sekä aiheuttanut tarpeetonta byrokratiaa yksittäiselle työnhakijalle. Työttömyysturvan heikennykset ovat olleet erityisen tuntuvia pienituloisille sekä ikääntyneille työnhakijoille ja pahimmillaan pakottanut ihmisen turvautumaan toimeentulotukeen. Työllistämisvaikutuksiinsa nähden aktiivimalli on tehoton ja raskas, näennäinen yritys hallitukselta kehittää työvoimapolitiikkaansa.”

Mallin voimakasta kritiikkiä kerännyt epäkohta on sen aktiivisuuden osoittamiseksi määritellyt kriteerit, jotka ovat olleet epäreiluja ja eriarvoistavia.
”Aktiivinen omatoiminenkaan työnhaku ei ole riittänyt välttämään työttömyysturvan heikennyksen. Toisaalta työpaikkojen ja työllistävien tukitoimien, kuten koulutusten ja kurssien, saatavuus vaihtelee alueittain – aktiivimalli ei eroja kuitenkaan tunnista. Tämä vahvistaa osaltaan alueellisen eriarvoistumisen kehitystä.”, selittää Kymäläinen.

”Mallissa aktiivisuus nähdään kysymyksenä ihmisen toimeliaisuudesta, vaikka osalla työttömiä esimerkiksi henkinen toimintakyky ei mahdollista työnhaun vaatimia ponnistuksia. Työttömyys on kenelle tahansa äärimmäisen raskas kokemus, siksi työnhakijoiden henkisen toimintakyvyn tukemiseen ja kuntouttavaan tukitoimintaan on panostettava rankaisun sijaan!”, Kymäläinen vaatii.

Työttömien aktiivisuuden tarpeetonta valvontaa ja sanktioita tulisi vähentää. Selvittämällä toimintakykyä rajoittavat sairaudet ja puutteet työnhakijan osaamisessa, päästäisiin aidosti kiinni työllistymistä vaikeuttaviin tekijöihin.

”SDP kannattaa työvoimapolitiikkaa, jossa ihmisen haluun tehdä työtä luotetaan. Työllisyystoimien funktio on tukea työtöntä, ei kaivaa maata jalkojen alla”.

Lisätietoja Suna Kymäläinen, 050 512 0526