Pienet asunnot tuovat vanhuksille turvattomuutta

Etusivu,Kirjoituksia,Yleinen

Yksinasuvien vanhusten määrä kasvaa koko ajan. Vuokralaiset ry:n mielestä kohtuuhintainen ja riittävän väljä asuminen on tärkeimpiä keinoja turvata ikäihmisten elämänlaatu. Erityisesti ikääntyvät naiset kärsivät kalliista asumisesta.

Reilun kymmenen vuoden päästä Suomessa joka neljäs asukas on yli 65-vuotias, kun tällä hetkellä heitä on vain joka kuudes asukas. Ikääntyvän väestön määrä kasvaa nopeasti ja yhä useampi iäkäs tulee asumaan kotonaan yhä pidempään.

– Elämänlaatuun vaikuttaa olennaisesti oma koti. Pieniä asuntoja toki tarvitaan, mutta niitä ei saa tuottaa liikaa. Jos pieniä asuntoja on samassa talossa liikaa, siitä aiheutuu häiriöitä, mikä puolestaan tuottaa turvattomuuden tunnetta erityisesti ikäihmisille, toteaa puheenjohtaja Suna Kymäläinen.

VTT:n, Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja SPEK:n yhteistyönä toteutetussa Lähiympäristö 2 –hankkeessa on nostettu esiin, että asukkaiden turvallisuuden tunnetta lisää muun muassa se, että taloihin rakennetaan erikokoisia asuntoja. Se varmistaa asukaskannan monimuotoisuuden.

Muita turvallisuuden tunnetta lisääviä seikkoja ikäihmisten kannalta ovat muun muassa valaistuksen laatu, näkyvyyden parantaminen, asukkaiden kokoontumiseen kannustavat yhteistilat ja ihmisläheinen rakennusten mittakaava.

– Väitetään, että pieniä asuntoja pitäisi tuottaa lisää, koska niille on markkinoilla kysyntää. Tosi asia kuitenkin on, että ihmiset eivät halua asua ahtaasti, vaan joutuvat valitsemaan pienet asunnot, koska muuhun ei ole varaa. Valtion tulisi tukea kohtuuhintaista asuntotuotantoa laajemmin, jotta edullisia asuntoja saadaan useamman ulottuville. Samoin kuntien pitäisi ohjata tontteja ARA-asuntotuotantoon, toteaa Kymäläinen.

Vapaarahoitteinen asuntotuotanto on osoittanut viime syksystä lähtien hiipumisen merkkejä.

– Asuntopula erityisesti pääkaupunkiseudulla ei ole mihinkään häviämässä. Pelkästään Helsinkiin on muuttamassa vuoteen 30 vuodessa noin 190 000 uutta ihmistä. Jos nyt ei tuoteta ARA-asuntoja runsaammin, on meillä edessä tulevaisuudessa yhä suurempi asuntopula, mikä tarkoittaa myös asumiskustannusten jatkuvaa kasvua. Siihen meillä ei ole yhteiskunnassa varaa, painottaa Kymäläinen.

Tutkimusten mukaan ikääntyneet naiset maksavat asumisestaan kaikkein eniten suhteessa tuloihinsa.

– Naisilla on keskimäärin pienempi eläkekertymä ja yhä useampi nainen asuu eläkeiässä yksin, jolloin asumiskulut ovat aina suuremmat kuin jaettuna puolison kanssa. Asumiskulujen kohtuullisena pitämisessä on kyse myös oikeudenmukaisuudesta. Naisten ei pitäisi joutua tässäkin asiassa tulemaan taloudellisesti heikommin toimeen, korostaa Kymäläinen.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Suna Kymäläinen, Vuokralaiset ry, puh. 050 512 0526
Toiminnanjohtaja Anne Viita, Vuokralaiset ry, puh. 050 5883 483

 

*Tiedote julkaistu Vuokralaiset Ry:n kotisivuilla

Vuokralaiset ry on valtakunnallinen  vuokralaisten edunvalvoja. Tarjoamme vuokra-asumiseen liittyvää asiantuntijapalvelua, neuvontaa ja koulutusta sekä jäsenillemme että muille vuokra-asumisesta kiinnostuneille.