Pidetään kaikki mukana liikenteen muutoksessa

Etusivu,Kirjoituksia,Yleinen

Ilmastonmuutos on aikamme suuri kysymys, jonka kanssa ei enää aikailla. Sen vaikutukset ovat koko ajan yhä paremmin nähtävissä, ja sillä on myös taloudellisia vaikutuksia. Tämän ongelman ratkaisemiseksi Sanna Marinin (sd) johtama hallitus on päättänyt ryhtyä toimiin heti. Suomen tavoite on olla hiilineutraali maa vuoteen 2035 mennessä.

Vastasin hallitusohjelmaa tehtäessä SDP:n osalta liikennepöydän neuvotteluista. Minulle sekä SDP:lle puolueena oli selvää, että Suomessa, pitkien etäisyyksien maassa, tarvitaan väistämättä yksityisautoilua myös tulevaisuudessa. Autoilulla ja liikenteen toimivuudella on keskeinen rooli ihmisten arjessa, siksi siihen vaikuttavien muutosten täytyy huomioida ihmisten tarpeet niin alueellisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.

Liikenne aiheuttaa viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, Marinin hallituksen ohjelmassa sitoudutaan puolittamaan liikenteestä aiheutuvat päästöt vuoteen 2030 mennessä. SDP:lle on kuitenkin erityisen tärkeää, että kansalaiset pysyvät muutoksessa mukana. Siksi pidin ehdottomasti kiinni siitä, että hallitusohjelmaan kirjattiin, että tämä tehdään alueellisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.

Hallitusohjelmassa todetaan myös, että liikenteen päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi on oltava avoin kaikille mahdollisille keinoille, sillä siirtyminen vähäpäästöisempään ja pidemmällä aikavälillä päästöttömään liikenteeseen on monimutkainen kokonaisuus. Muutos kohti vähäpäästöistä liikennettä tapahtuu asteittain, ilman pakkoa.

Autoja tarvitaan vielä pitkään, mutta oman auton ei pitäisi olla ainoa vaihtoehto. Siksi tavoitteena pitää olla, että joka puolella maata olisi tarjolla vaihtoehtoisia ja entistä helpompia tapoja päästä paikasta toiseen. Toimivat taksikyydit ja monenlaiset uudet liikkumispalvelut mahdollistavat ihmisille vapauden valita liikkumistapansa. Tämä edellyttää, että joukkoliikenne on kansalaiselle saavutettavuudeltaan järkevää ja kustannuksiltaan kohtuullista. Lisäksi esimerkiksi teknologisen kehityksen ansiosta kansalaisen mahdollisuudet etätyöhön voivat vähentää liikkumistarvetta.

SDP:n johtama hallitus pyrkii vähentämään päästöjä usein eri keinoin. Liikenteen muutostarpeet edellyttävät liikenteen kokonaisverouudistusta, jota tällä hetkellä valmistellaan valtiovarainministeriössä ministeri Kulmunin (kesk) johdolla useiden ministeriöiden yhteistyönä. Verouudistus tulee olemaan laaja kokonaisuus, joka sisältää useita erilaisia keinoja. Keskustelu verouudistuksen yksityiskohdista on ajankohtainen vasta silloin kun esitys on tehty, nyt arvioiden se valmistunee syksyyn mennessä.

Mitä tulee autojen käyttövoimiin liikenteen päästöjen vähentämisen yhteydessä, SDP haluaa korostaa Suomen etenevän liikenteen päästöjen vähentämisessä teknologianeutraalisti siten, että mitään teknologiaa tai käyttövoimaa ei suljeta ulkopuolelle. Sähköautot ovat yksi osa siirtymässä kohti päästötöntä liikennettä, mutta myös uusiutuva ja kestävästi tuotettu diesel sekä biokaasu ovat varteenotettavia vaihtoehtoja.

Muun muassa hallitusohjelmaneuvottelujen yhteydessä kuulimme useita alansa huippututkijoita päästöttömien ja vähäpäästöisen energiamuotojen osalta. Esimerkiksi joukkoliikenteessä kaasu on käyttövoimana aidosti realistinen vaihtoehto.

Fakta on, että uuden vähäpäästöisen tai päästöttömän auton ostaminen ei välttämättä ole kaikille taloudellisesti mahdollista. Sähköautojen hinta niiden koko elinkaaren ajalta tulee kannan yleistyessä laskemaan arvioiden mukaan jo lähivuosina alle bensiinikäyttöisten autojen kustannusten. Ennen pitkää syntyy myös käytettyjen sähköautojen markkinat. Valtio myös tukee autojen muuntamista esimerkiksi kaasukäyttöiseksi, mikä on hyvinkin edullinen vaihtoehto omien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Tällainen muuntosarja on mahdollista asentaa mihin tahansa automalliin. Lisätietoa tästä niin kutsutusta muunto- tai konversiotuesta voi halutessaan lukea Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sivuilta: https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/muuntotuki.

Vaikka liikenteen päästöjen vähentämistä halutaan selvästi demonisoida, on myös syytä pohtia, voisivatko muutos ja uudet kestävämmät ratkaisut tuoda mukanaan myös jotain hyvää ihmisten jokapäiväiseen elämään.

Tulevaisuudessa Suomi on maa, jossa paikasta toiseen pääsee, vaikka omaa autoa ei syystä tai toisesta olisi käytössä. Siirtymä vähäpäästöiseen liikenteeseen tehdään ketään syyllistämättä. Tulevaisuuden teknologiat tulevat mahdollistamaan aiempaa joustavamman liikkumisen koko maassa, luoden samalla mahdollisuuksia uusien vientituotteiden ja palveluiden löytämiseen, jotka voivat tuoda Suomeen paitsi vientituloja myös uusia työpaikkoja. Suomessa on paljon päästöttömään teknologiaan liittyvää tietotaitoa, mikä on myös maailmalla tunnettu asia. Tätä osaamista voisimme hyödyntää yhä enemmän.

Uhkien sijaan voisimmekin välillä keskittyä näkemään asioissa niiden positiivisia puolia, niiden tuomia mahdollisuuksia.