Miksi Senaatti ei kunnosta Immolan ruokalaa?

Etusivu,Kirjoituksia

Senaatti-Kiinteistöjen toimialajohtaja Jari Panhelainen kommentoi aiemmin kolumnissani kritisoimaani aietta Immolan raja-vartioston alueella olevien kiinteistöjen myynnistä.

En kommentoi ensimmäistä kertaa Senaatin toimintaa. Viimeksi kiistelimme marraskuussa 2017, jolloin Senaatti huutokauppasi Rovaniemen lentokentän ja varuskunnan läheisyydestä puolustusvoimien salaisessa käytössä ollutta luolaa Toramolammella.

Eduskunnan useista valiokunnista, myös lakivaliokunnasta, jossa työskentelen, on toistuvasti esitetty kritiikkiä Senaatin vuokrien hinnoittelusta. Korkea vuokrataso pakottaa toimialoja karsimaan toimitiloja, koska rajallisia taloudellisia resursseja ei ole mahdollista käyttää vain seiniin. Rahan rajallisuuden lisäksi on myös muita syitä, joiden vuoksi esimerkiksi puolustusvoimat tai rajavartiosto voi luopua jonkin kiinteistön tai tilan käytöstä. Tästä ei voi automaattisesti päätellä, etteikö sijainti voisi tehdä siitä strategisesti merkittävän.

Puolustusvoimien ja rajavartioston budjetit ovat tarkoitetut niiden varsinaiseen toimintaan. Niillä ei ole määrärahoja käytettävissä siihen, että ne voisivat hankkia tai pitää hallussaan kaikkia strategisesti arkaluontoisia tai tärkeitä alueita ja kohteita. Minusta raja-vartioston alueen sisällä olevat kiinteistöt ovat kohde, joita Senaattikiinteistön ei tulisi myydä kelle tahansa ulkopuoliselle. Samaan aikaan kun on valmistelussa lakihanke, jossa esitetään luvanvaraisuutta tämän kaltaisten kohteiden luovuttamisessa ETA-alueen ulkopuolisille.

Senaattikiinteistöt kyllä toimivat asiassa voimassa olevan lain mukaisesti. Puolustusministeriön selvitys kuitenkin toteaa, että lainsäädäntö ei ole kyennyt takaamaan riittävällä tavalla valtion turvallisuusintressejä kiinteistöjen luovutuksessa. Selvityksen pohjalta on käynnissä valmistelu lainsäädännön muuttamiseksi. Tässä tilanteessa Senaatti-kiinteistöjen tulisi pidättäytyä sellaisten kohteiden kaupoista, joita valmistelussa olevan uuden lain rajoitukset koskisivat.

Julkisuudessakin olleiden tietojen mukaan Immolan rajavartiolaitoksella on tarve ruokalasta. Miksi Senaatti ei kunnosta alueella olevaa ruokalaa sisäilmaltaan terveeksi?

Suna Kymäläinen
kansanedustaja, sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja