Lapset politiikan keskiöön

Etusivu,Kirjoituksia,Kolumnit,Uutisvirta,Yleinen

Lapset politiikan keskiöön

Suomessa yli 100 000 lasta elää köyhyydessä, joka on seurausta pidemmän ajan yhteiskunnallisista muutoksista, poliittisista päätöksistä ja työelämän muuttumisesta. Lasten ja perheiden elämää heikentäneiden toimien seuraukset näkyy nyt lasten arjessa.

Kesä voi perheissä olla painajaista rahan niukkuuden johdosta. Koulussa lapset saavat aterian, kesällä siihenkin on löydyttävä rahaa. Toiset käyvät leireillä, huvipuistoissa, matkustelevat, toisilla ei välttämättä ole rahaa edes jäätelöön.

Lapsissa on tulevaisuus ja heidän hyvinvoinnistaan säästäminen on tuhlausta. Suomessa syntyy lapsia vähemmän kuin koskaan, yhtenä syynä pidetään alhaista tulotasoa. On laskettu, että jos syntyvyyden lasku jatkuu ennallaan, viimeinen suomalainen syntyisi 50-vuoden päästä. Näin ei varmasti tapahdu, mutta sitä suuremmalla syyllä meidän on huolehdittava tämän hetken lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Lapsiköyhyys tutkimukset osoittavat, että lapsuusiässä koetun köyhyyden vaikutukset näkyvät aikuisuudessa heikentyneenä terveytenä ja pahoinvointina. Pitkään jatkunut köyhyys myös periytyy herkästi. Köyhyys on myös ujuttautunut instansseihin, jotka on alunperin perustettu ehkäisemään eriarvoistumista. Esimerkiksi peruskoulussa perheen varallisuudella on lapsen asemaa määrittelevää vaikutusta. Omat puhelimet ja netit osana koulupäivää ja kotitehtäviä, luokkaretket, leirikoulut, eriarvoistavat lasten osallisuutta sen mukaan mihin perheillä on varaa.

Lapsiköyhyyden ehkäiseminen on mahdollista, kysymys on arvovalinnoista. SDP julkaisee elokuussa johtamani työryhmän ja asiantuntijoiden avustuksella valmistellun toimenpidelistan köyhyyden torjumiseen.

Työskentelyssämme kuulimme myös Eksoten Toimari-hankeesta, joka pyrkii osaltaan tukemaan perheiden arkea, työnhakua ja palvelukokonaisuutta. Tästä Etelä-Karjalaisesta paikallistason toimeliaisuudesta voidaan ottaa mallia myös muualla Suomessa.

Haluan muistuttaa, että lapsiin sijoitettu aika ja yhdessä tekeminen ei maksa mitään. Eväät koriin ja retkelle. Aurinko ja luonto on jokaisen. Hyvää kesää jokaiselle.

Suna Kymäläinen

Kansanedustaja, eduskuntaryhmän 2.vpj (sd)

Kolumni julkaistu 7.7.2017 Uutisvuoksi -lehdessä.