Toimenpidealoite hallitukselle lääkäripulan ratkaisuksi

Etusivu,Uutisvirta,Yleinen

Ruokolahtelainen kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd) haluaa vauhdittaa hallituksen toimia lääkäripulan ratkaisuksi. Hänen tänään eduskunnassa jättämässään toimenpidealoitteessa nostetaan esiin keino, joka antaa lääkäripulan ratkaisuun yhden kätevän pikatyökalun. – Palvelussitoumus on käytössä maanpuolustuskorkeakoulussa, miksei samaa voisi käyttää lääketieteellisessä koulutuksessa, Kymäläinen esittää.

– Eihän voi olla oikein, eikä kestävää, että yhteiskunta kouluttaa ja sitten palvelus myydään takaisin yhteiskunnalle jopa kolmikertaiseen hintaan lääkärifirman kautta, hän jatkaa. – Tämä tappaa lääkärinvastaanotolle pääsyn ja johtaa rahan loppumiseen pulassa olevissa kunnissa. Koska vastakkainasettelun aika Suomessa on ohi, eikä kukaan halua avata takaovea luokkayhteiskunnalle, on eriarvoistumisen kierre katkaistava ja tasa-arvo toteuttava lääkärin vastaanotolle pääsyssä koko Suomen alueella, lataa Kymäläinen.

– Eräissä kunnissa lääkärille pääsy on historiallisen hidasta, vaikka lääkäreitä on enemmän kuin koskaan. Nyt tarvitaan ripeitä, määrätietoisia toimenpiteitä, jossa hyviä käytäntöjä voi vapaasti varastaa myös naapuriministeriöiltä tai hallintokunnilta, perustelee Kymäläinen. – Tässä asiassa tärkeintä on hyvä, oireen mukainen hoito ihmisille koko Suomen alueella, ei rahavirrat veronmaksajilta pääomasijoittajille.

Lisätietoja:    Suna Kymäläinen

050-512 0526

Liite:

Kansanedustaja Suna Kymäläisen toimenpidealoite lääkärin palvelussitoumuksesta julkisessa sairaanhoitoyksikössä:

TOIMENPIDEALOITE

Lääkärin palvelussitoumuksesta julkisessa sairaanhoitoyksikössä

Eduskunnalle

Terveyskeskusten lääkärivaje nousi 2000-luvun alkuvuosina ja oli vuonna 2008 korkeimmillaan 11 prosenttia viroista. Sen jälkeen se on vähentynyt ja vakiintunut noin kuuden prosentin tasolle. Terveyskeskusten lääkärivajeessa on edelleen suuria alueellisia eroja. Huonoin tilanne on Kainuun (vaje 22 %) ja Itä-Savon (vaje 18 %) sairaanhoitopiirien alueella. Vaje puolestaan on pienin Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien alueella (alle 3 %).

Orientoiva vaihe tuli lääkärintutkintoon vuonna 1984, jonka johdosta lääkärin tuli suorittaa kuusi kuukautta terveyskeskuspalvelua ja kuusi kuukautta sairaalapalvelua saadakseen täyslaillistuksen. Vuonna 2003 terveyskeskuspalvelun pituus nostettiin yhdeksään kuukauteen. Tämän lisäksi erikoislääkärikoulutuksesta tuli suorittaa vähintään puolet yliopistosairaalan ulkopuolella (koulutuksen hajautus). Vuonna 2011 kaksoislaillistus poistettiin, mutta edelleenkin kaikkiin erikoislääkäritutkintoihin kuuluu yhdeksän kuukautta terveyskeskuspalvelua.

Maanpuolustuskorkeakouluun hyväksytyn on opintojen alkaessa annettava kirjallinen sitoumus siitä, että hän palvelee tutkinnon suorittamispäivästä lukien tutkinnon kestoa vastaavan ajan. Lentäjien osalta sitoumus allekirjoitetaan välittömästi opintojen alkaessa ja sen kesto poikkeaa muista opiskelijoista. Kandidaatin tutkinnossa sitoumus on 3 vuotta. Maisterin tutkinnossa sitoumus on 2 vuotta. Ilmavoimien hävittäjälentäjiksi opiskelevilla sitoumusaika on 13,5 vuotta.

Jos upseeri palvelussitoumusaikanaan irtisanoutuu tai irtisanotaan puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen palveluksesta muun syyn kuin sairauden vuoksi, hänen on korvattava opiskelustaan valtiolle aiheutuneet kustannukset.

Kalleimpia tutkintoja ovat hävittäjälentäjän ja lääkärin ammattiin valmistavat tutkinnot. Lääkäreillä ja erikoislääkäreillä ei vastaavaa sitoumuspakkoa ole. Maassamme on koulutettuja lääkäreitä enemmän kuin koskaan, mutta lääkärinvastaanotolle pääsy on monilla paikkakunnilla historiallisen hidasta. Ei voi olla johdonmukaista, että yhteiskunta kouluttaa lääkärit, mutta nämä myyvät palvelunsa takaisin yhteiskunnalle jopa kolme kertaa suuremmalla hinnalla yksityisen lääkärifirman kautta. Kyseinen noidan kehä on katkaistava esimerkiksi lääkärien viiden vuoden palvelussitoumuksen avulla, koska hoitoon pääsy on yksi suurin eriarvoisuuden tekijä. Tämä tiedetään esimerkiksi vertailemalla köyhää miestä ja rikasta miestä. Köyhä mies on sairaampi ja kuolee 13 vuotta nuorempana. Kaikilla kansalaisilla tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus saada oireen mukaista hoitoa.

Koska vastakkainasettelun aika Suomessa on ohi, eikä kukaan halua avata takaovea luokkayhteiskunnalle, on eriarvoistumisen kierre katkaistava ja tasa-arvo toteuttava lääkärin vastaanotolle pääsyssä koko Suomen alueella.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin lääkärin kirjallisen palvelussitoumuksen laatimiseksi ja voimaansaattamiseksi julkisissa sairaanhoitoyksiköissä

ja

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla lääkärit sitoutetaan palvelemaan julkisissa sairaanhoitoyksiköissä viiden vuoden ajan.

Helsingissä 23. lokakuuta 2012

Suna Kymäläinen, sdp