Kymäläinen peräsi tasa-arvoisempia sosiaalietuuksien myöntämisperusteita Pohjoismaihin

Etusivu,Uutisvirta

Kansanedustaja Suna Kymäläinen selosti Pohjoismaisen neuvoston eduskunnassa pidetyssä istunnossa kansalais- ja kuluttajavaliokunnan työtä rajaesteiden poistamiseksi. Etenkin sosiaalietuuksien osalta on vielä paljon rajaesteitä raivattavana.

Osan työurastaan toisessa Pohjoismaassa tehnyt suomalainen voi esimerkiksi työkyvyttömyyden tai sairaseläkkeen sattuessa huomata, että määräykset eri Pohjoismaissa ovat kovin erilaisia. Pahimmillaan jollekulle myönnetään sairauskorvaus yhdessä Pohjoismaassa, mutta evätään toisessa.

Kymäläinen esitti myös huolensa Tanskan tavasta karkottaa toisen Pohjoismaan kansalaisia, jotka ovat hakeneet maasta sosiaaliapua. Tanska käyttää pohjoismaista sosiaalipalvelusopimusta Pohjoismaan kansalaisia vastaan, vaikka pohjoismaisen yhteistyön perussopimuksen mukaan Pohjoismaiden kansalaisia on kohdeltava tasavertaisesti oman maan kansalaisten kanssa.

Puhe kokanaisuudessan PN:n sivuilla: http://www.norden.org/fi/pohjoismaiden-neuvosto/istunnot-kokoukset-ja-konferenssit/istunnot/64.-istunto-vuonna-2012/poeytaekirja-2013-pohjoismaiden-neuvoston-64.-istunto-vuonna-2012/5.-globalisaatio-ja-rajaesteet/suna-kymaelaeinen-sd-indlaeg