Kymäläinen kysyy: Uusi kiinteistöveroluokka?

Etusivu,Kirjoituksia,Uutisvirta,Yleinen

Ruokolahtelainen kansanedustaja Suna Kymäläinen (sdp) on jättänyt tänään hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen uuden kiinteistöveroluokan säätämiseksi.

– Ulkomaalaisten vapaa-ajanasunnoksi hankitut vakituisiksi asunnoiksi tarkoitetut, kunnallistekniikan alueilla ja usein myös asemakaava-alueilla kiinteistöt muuttavat asuinalueen luonnetta. Usein pysyvästi, ilman kaavamuutostakaan. Tämä aiheuttaa epätasa-arvoa arkeaan elävän kantaväestön ja vapaa-ajalle saapuvien turistien välillä suhteessa hintaan, joka maksetaan kunnan tuottamista infrastruktuuripalveluista, kirjoitti Kymäläinen (sd) kysymyksessään.

– Mielestäni asiaan on voitava puuttua. Kohtuuttomuus on korjattava. Erityisesti tämä koskee Kaakkois-Suomen aluetta. Pelkästään viime vuonna tehtiin Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa 292 kiinteistökauppaa, joissa ostaja oli ETA-maiden ulkopuolella vakituisesti asuva henkilö. Koko Suomen vastaavista kaupoista 68,4 % tehtiin näissä kahdessa maakunnassa, Kymäläinen perusteli.

Lisätietoja: Suna Kymäläinen, 050-512 0526

KIRJALLINEN KYSYMYS

Uuden kiinteistöveroluokan luomiseksi ETA-maiden ulkopuolella vakituisesti asuville, Suomessa kunnallistekniikan alueilla sijaisevien vapaa-ajan käytössä olevien kiinteistöjen omistajille

Eduskunnan puhemiehelle

Ulkomaalaisten vapaa-ajanasunnoksi hankitut vakituisiksi asunnoiksi tarkoitetut, kunnallistekniikan alueilla ja usein myös asemakaava-alueilla kiinteistöt muuttavat asuinalueen luonnetta. Usein pysyvästi, ilman kaavamuutosta. Tämä aiheuttaa epätasa-arvoa arkeaan elävän kantaväestön ja vapaa-ajalle saapuvien turistien välillä suhteessa hintaan, joka maksetaan kunnan tuottamista infrastruktuuripalveluista.

Erityisesti Kaakkois-Suomessa kuntataloudessa on niin sanotusti vapaamatkustajia. Ulkomaalaisomistuksessa olevien kiinteistöjen verotus on erityisesti kunnallistekniikan alueilla löysä ja aiheuttaa kuntatalouteen verokertymävinouman. Se olisi ratkaistavissa esimerkiksi luomalla kiinteistöverotukseen uusi vero, jolla kunnallistekniikasta nauttivat vapaa-ajan asujat saadaan omalta osaltaan osallistumaan yhteisten palveluiden ylläpitoon. Koska he eivät ole kunnan vakituisia asukkaita, he eivät myöskään ole osallistuneet kunnallisteknisiin investointeihin, eivätkä  todellisiin kunnossapitokuluihin.

Uuden veroluokan lisääminen kiinteistöverotukseen, niin sanottu kolmas porras, helpottaisi kuntien taloustilannetta ja asettaisi kaikki kunnan palveluista nauttivat samalle viivalle. Uusi veroluokka olisi korkeampi verotusasteeltaan, silloin kun vapaa-ajan asunto on kunnallistekniikan alueella.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus havainnut epätasa-arvon kiinteistöverotuksessa vapaa-ajan asunnoissa, jotka sijaitsevat kunnallistekniikan alueilla, ja jotka ovat Suomen tai ETA-maiden ulkopuolella vakituisesti asuvien omistuksessa?

Mihin toimiin hallitus ryhtyy esitetyn epäkohdan korjaamiseksi ja verokohtelun oikeudenmukaistamiseksi?

Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2013

Suna Kymäläinen /sd