Hallitus rajoittaa käytettyjen autojen tuontia

Eduskuntatyö,Etusivu,Kirjoituksia,Kolumnit,Uutisvirta,Yleinen

Hallitus rajoittaa käytettyjen autojen tuontia

Kymäläinen kysyy:

Hallitus rajoittaa käytettyjen autojen tuontia

SDP:n kansanedustaja ja eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja Suna Kymäläinen (sd) epäilee vahvasti hallituksen pyrkivän jarruttamaan käytettyjen autojen tuontia. Hänen epäilyksensä perustuu vuoden vaihteessa voimaan tulleeseen muutokseen, jolla Tulli lopetti kokonaan kansalaisten palvelun tuontiasioissa. Verottajan neuvot sekä opastus ovat lähes olemattomat.

– Tämä on kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallista. Ennen asiat pystyi hoitamaan käymällä lähimmässä Tullin palvelupisteessä. Nyt tarjolla on vain verottajan sähköinen järjestelmä, apua ei saa lähimmästä verotoimistosta, sanoo Kymäläinen.

– Vielä ongelmallisemmaksi tilanne tulee, jos ulkomailta ostettu käytetty auto on vaurioitunut kuljetuksen aikana. Siis kuljetusvaurioiden huomioiminen, kun auton arvo on alentunut kuljetuksen aikana. On vaikea saada riittävän laadukkaita kuvia vaurioiden todentamiseksi kotikonstein, etenkin jos auto on tumma. Ja kuvista kuitenkin muodostuu todiste veropäätöksessä tehtävälle arvonalennukselle, Kymäläinen perustelee.

– Tässä on nyt taas yksi käytännön esimerkki, miten luvattu digitalisaation palveluprosesseja helpottava toimintamalli kääntyykin päälaelleen ja todelliseksi harmiksi tavalliselle omatoimiselle ihmiselle. Ja nyt asiaan liittyy myös manipulaation ja veronkierron uusi porsaanreikä, Kymäläinen epäilee.

– Olisiko liikaa toivottu, että Tullin toimipisteellä voisi edelleen käydä näyttämässä ja kuvauttamassa vioittuneen tuontiauton ja, että Tullin toimipisteistä olisi saatavissa myös autoveroilmoituslomakkeita, kysyy Kymäläinen.

KIRJALLINEN KYSYMYS

Käytetyn auton tuonnista

Eduskunnan puhemiehelle

Käytettyjen autojen tuontiin liittyvä sähköinen asiointi on ollut toimiva järjestely etenkin autoliikkeiden käytössä. Vuoden vaihteessa palvelun siirryttyä Tullilta verohallinnolle ei sinänsä sähköiseen järjestelmään tullut huononnuksia ammattimaisen tuonnin näkökulmasta.

Yksityisille kansalaisille siirto kuitenkin merkitsi tuonnin ja siihen liittyvien palveluiden huomattavaa heikennystä. Aikaisemmin kansalaiset saivat Tullin toimipisteistä asiaan liittyvän opastuksen, lomakkeet ja täyttöohjeet suoraan. Yksityishenkilöt pystyivät ennen myös jättämään toimipisteeseen suoraan tuonnin autoveroilmoituksen. Lisäksi viranomaiset kuvasivat toimipisteessä auton mahdolliset verotukseen oleellisesti liittyvät vauriot.

Vuoden vaihteen jälkeen näitä palveluja ei verohallinnon puolella ole ollut enää tarjolla. Palvelu rajoittuu verotoimistossa erikseen pyynnöstä saatavaan autoverohakemuslomakkeeseen ja täyttöohjeet on opastettu pyytämään palvelunumerosta, jonka on saanut lapulle kirjoitettuna – kuin myös lomakkeen palautusosoitteen. Neuvottu on myös, ettei lomaketta saa palauttaa lähimpään verotoimistoon, vaan postimaksu pitää asiakkaan maksaa itse.

Verohallinnon sähköiset menettelytavat yksityishenkilön käytetyn auton tuonnista Suomeen ovat muuttaneet ja vaikeuttaneet tuontia huomattavasti. Etenkin siirtyminen sähköiseen asiointiin on vaikeuttanut, hidastanut ja byrokratisoinut huomattavasti sinänsä yksinkertaisten toimenpiteiden suorittamista.

Näin etenkin tilanteissa, joissa kuljetuksen aikana autoon on tullut sen arvoa alentavia, silmin havaittavia korjausta vaativia merkittäviä kuljetusvahinkoja. Näiden vikojen todentaminen ja niiden aiheuttama arvonalennus autoon ja sen kauppahintaan ovat tilanteita, joissa sähköinen järjestelmä on jo nyt osoittautunut kansalaisille ongelmallisiksi. Nämä vahinkotilanteet viivyttävät tarpeettomasti sinänsä laillista käytettyjen autojen tuontia ja rajoittavat toimimattomuudellaan käytettyjen autojen kaupan vapaata kilpailua. Tuontiin liittyvien palveluiden lopettaminen on kansalaisten perustuslaillistenkin oikeuksien ja hallintolain tarkastelun valossa kyseenalainen ja varsin tulkinnanvarainen: Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Näin myös menettelyssä, kuinka valmistellaan ja toteutetaan oikeudenmukainen käytetyn tuontiauton verotuspäätös.

Esimerkiksi käytetyn auton tuojalla oletetaan olevan studiotason valokuvausmahdollisuus vahingoista, niiden asianmukaiseksi todentamiseksi, tai vähintäänkin laadukkaan älypuhelintason kamera ja kyky käyttää sitä vikojen todentamiseksi sekä toimittamiseksi sähköisesti ne tulliin arvonalennuksen tekemiseksi. Lisäksi oletetaan, että hänellä on oltava laajakaistainen tietoliikenneyhteys näiden suuri kokoisten kuvatiedostojen lähettämiseksi tai taito, välineistö ja ohjelmisto niiden pakkaamiseksi siirtämistä varten. Laki ei kuitenkaan tunne näitä vaateita, eikä niitä ole selkeästi ohjeistettu. Ennen uudistusta riitti, että auto käytettiin lähimmällä Tullin palvelupisteellä, jossa vahingot kiistattomasti todennettiin julkisen vallan viranomaistyönä tullausta ja verotuspäätöstä varten.

Nyt aikaa päätöksen saamiseen on voinut sähköistä järjestelmää käytettäessä kulua jopa kaksi kuukautta, ennen kuin kansalainen on saanut pyynnön lähettää kuvat uudelleen – kuvien heikon resoluution, auton väristä johtuen tai muutoin vahingot paremmin esiin tuovat paperikopiot vahingoista ja toimittamaan ne postitse viranomaisille päätöstä varten. Usein tämä on johtanut uusien kuvien ottamiseen laadukkaammalla kameralla, joka mahdollistaa myös niiden laadukkaan tulostamisen.

On luonnollista, että edellä kuvattu menettely on myös Tullin ja verottajan sekä kansalaisten yhdenvertaisuuden vaateen näkökulmasta herkkä virheille. Se on myös mahdollinen manipulaatioille, ilman virkavastuulla tehtävää tavaran tarkastusta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen käytettyjen autojen tuontiin liittyvistä sähköisen järjestelmän ongelmista,

onko hallitus tietoinen ja mihin toimiin se aikoo ryhtyä, etenkin kuljetuksen aikana vioittuneiden, käytettyjen autojen tullauksen ja verotuksen selkeiden epäkohtien korjaamiseksi,

miten käytettyjen autojen tuonnissa taataan kaikille kansalaisille yhdenvertainen kohtelu, siihen liittyvän viranomaisasioinnin sujuvoittamiseksi ja vapaan kilpailun takaamiseksi käytettyjen autojen kaupassa ja

onko hallitus aikeissa palauttaa henkilökohtaisen asioinnin mahdollisuus toimipisteisiin, jossa sillä on joka tapauksessa tullausta ja verotuksessa avustavia valtion virkamiehiä asiakaspalvelussa niin rajoilla kuin sisämaassakin?

Helsingissä 15.9.2017

Suna Kymäläinen /sd