Eduskuntavaalit 2023

Meijän Suna on kansanedustaja,
eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja,
Etelä-Karjalanliiton hallituksen varapuheenjohtaja,
Ruokolahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja,
4 lapsen äiti ja vaimo.

LÄMMIN JA SISUKAS
Kiitos luottamuksestasi, että olen saanut työskennellä eduskunnassa kaksitoista vuotta. Työ eriarvoisuuden poistamiseksi, turvallisuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta on ollut intohimoni.

Neljän lapsen äitinä ja ennen kansanedustajuutta päivähoidossa työurani tehneenä, tiedän, mitä arki on. Jokaisen on voitava luottaa, että hänestä pidetään huolta.

Jokainen tarvitsee inhimillisen kohtelun. Yhteiskunnan on kyettävä tarjoamaan myös yksinäisille turvan ja toimeentulon.

Eduskunnassa olen nähnyt päivittäin, kuinka Sipilän hallitus on politiikallaan lisännyt eriarvoisuutta. Ne, joilla on jo ollut paljon, ovat saaneet lisää, ja niin monet on unohdettu. Tämän on muututtava.

SUNAMAISTA
”Tätä maata ei myydä”. Vuonna 2007 toin eduskuntaan kansalaisadressin maa- ja kiinteistökauppojen rajoittamiseksi EU:n ulkopuolisille. 2014 päiväsin yli sadan kansanedustajan allekirjoittaman lakialoitteen asiasta. 2015 perustin kansalaisaloitteen asiaa edistääkseni. Viimein nyt 2019 suomessa on maa- ja kiinteistökauppoja rajoittava laki voimassa! Työni ei mennyt hukkaan.

”Huomioidaan ihmistä” Minulla on hätä suomalaisten eriarvoistumisesta. Ihmisillä on oltava mahdollisuus pärjätä arjessa ja kokea olevansa tärkeä osa yhteiskuntaamme.

Johdin SDP:n lapsiperheköyhyys työryhmää, teimme köyhyyttä torjuvan ja tasa-arvoisuutta lisäävän ohjelman, josta osa on vaaliohjelmassamme. Teetin laajan kansalaiskyselyn ihmisten arjen haasteista, asumisen kalleus nousi ylivoimaisena esiin. Nykyään toimin valtakunnallisen Vuokralaiset Ry:n puheenjohtajana, jossa työskentelen kohtuuhintaisen asumisen puolesta.
2018 olin opposition hallitukselle jättämän eriarvoisuutta koskettavan välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja.

KYSYMYS ON LUOTTAMUKSESTA
Tehdään Suomesta inhimillinen. Perutaan aktiivimalli. Tehdään tulevaisuusinvestointi 2. asteen maksuttomalla koulutuksella. Arvostetaan vanhuksiamme ja kiitetään heitä laittamalla vanhusten hoiva kuntoon. Annetaan lapsillemme turvallinen tulevaisuus, ehkäisemällä lapsiperheköyhyyttä. Tehdään ihmisen kokoinen sote-uudistus ja aloitetaan sosiaaliturvauudistus. Mahdollistetaan kohtuuhintainen asuminen. Eikä edes suunnitella viisumivapautta.

Muutos alkaa 14.4.2019, annathan edelleen luottamuksesi tehdä tekoja, jotta suomessa olisi parempi olla. Olen saanut kehittyä työssäni ja omaan nyt kokemusta ja verkostoja, jotka mahdollistavat enemmän, enää ei tarvitse alkaa alusta.

Yhdessä olemme enemmän, tehdään se.