Tavoitteeni eduskuntavaaleissa 2011

Eduskuntavaalit 2011

Tavoitteeni eduskuntavaaleissa 2011

Sosiaali- ja terveyspolitiikka

Ikäihmisten asiat

– Tarvitaan laki vanhustenhuollosta!
– Ihmisarvoisen elämän takaaminen
– Laadukas hoiva
– Omaishoitajien tukemiseen resursseja
– Toimintakyvyn ylläpitämiseen on satsattava
-Eläkkeiden ostovoima on turvattava
-Eläkkeiden verotus ei saa olla korkeampi kuin palkkatyönverotus!

Lapsiperheitten asiat

– Lapsiperheiden köyhyys on poistettava
– Tarvittaessa riittävät tukitoimet ja ennaltaehkäisy
– Vanhemmilla tulee säilyä valinnanvapaus vanhempainvapaiden käyttämisessä. Vastustan vanhempien kiintiövapaita
– Perheen ja työelämän yhteensovittamiseen joustavuutta
-Jokainen lapsi on yhtä arvokas, lapsilisien tulisi olla samansuuruiset jokaisesta lapsesta
-Lapsilisiä ei saa vähentää pois toimeentulotuesta! (on suuri vääryys, että palkkatuloja nauttivat saavat lapsilisät vähentämättöminä, mutta toimeentulotuen varassa eläviltä vanhemmilta lapsilisät vähennetään pois tuen määrästä. Tuki on tarkoitettu lapsen elämiseen, tämän on toteuduttava oikeudenmukaisesti kaikkien osalta.)
-Lasten ja nuorten syrjäytyminen on ehkäistävä

 Erityisryhmät

– Esimerkiksi: Kehitysvammaisten ja heidän perheidensä asiat.
– Kehitysvammaisten osallistaminen yhteiskuntaan
– Heikoimmassa asemassa olevat
– Vähävaraiset

 Koulutus ja työelämä

-Työ luo hyvinvointia
-Jokaisella tulee olla oikeus työhön
-Työstä on saatava elämisen mahdollistava korvaus
-Nuorille on löydyttävä opiskelupaikka tai työtä
-Opiskeluun ja työelämään tarvitaan joustavuutta
-Opintotuki on siodottava indeksiin!
-Opintotuen tulee olla riittävä,
-Opintotuen tulee huomioida, onko elatusvelvollisuuksia
-Pätkätyöntekijöille samat oikeudet kuin vakituisille työntekijöille, mm. lomakertymien yhdenvertaistaminen
– Laadukas maksuton koulutus kaikilla koulutusasteilla, sekä riittävät tukipalvelut niitä tarvitseville
– Pienyrittäjien asemaa on parannettava!

Ympäristö

-Tulevilla sukupolvillakin tulee ollaa mahdollisuus turvalliseen ja puhtaaseen luontoon
-Maiden ja kiinteistöjen myyntiä EU:n ulkopuolisille tulisi rajoittaa (Tanskan ja Ahvenanmaan malli, 5-vuoden asumisvelvoite). Vaade vastavuoroisuudesta.
– Ei viisumivapautta maan kanssa, jolla ei ole väestörekisteriä.

Kulttuuri ja liikunta

-Liikunnan näkökulman tulisi olla osa kaikkea päätöksentekoa
-Liikunta on ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa toimintaa, joka tuo osallistujallen ilon tuntemuksia!