Kirjoituksia

SDP:n Kymäläinen: Suostumuksen puute kirjattava raiskausrikoksen määritelmään

Kevään aikana Oulussa paljastunut lapsiin kohdistunut seksuaalirikosten sarja palautti jälleen julkiseen keskusteluun tarpeen seksuaalirikoslainsäädännön uudistamisesta. Seksuaalirikoksia koskevaa rikoslain 20 lukua on jo pitkään nähty hajanaisena, epäselvänä eikä ajan henkeä vastaavana. Erityisesti lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten minimirangaistustasoa on pidetty paikoin perusteettoman lievinä.…
Lue lisää

Kymäläinen: Lapsiköyhyys on Suomen häpeätahra, johon on puututtava välittömästi

Helsingin Sanomat uutisoi eilen sunnuntaina 3.3., että Suomessa jopa 120 000 lasta elää köyhyydessä. Useista tutkijoista koostuva poikkitieteellinen ryhmä tutki ja analysoi köyhyyden merkitystä ja vaikutuksia varsinkin lapsien näkökulmasta. SDP:n politiikan keskiössä on vähentää köyhyyttä ja ihmisten välisiä terveys- ja hyvinvointieroja…
Lue lisää

SDP:n Kymäläinen: Lakipaketti paikkaamassa vuosien aukkoa valtion kokonaisturvallisuuden suojelemisessa

Eduskunta hyväksyi viime viikolla lakipaketin koskien valtion kokonaisturvallisuuden turvaamista kiinteän omaisuuden siirrossa. Jatkossa valtio pystyy laajempien lunastusoikeuksien lisäksi käyttämään etuosto-oikeuttaan silloin, kun kiinteistökauppaan voi liittyä kansallinen turvallisuusriski. Eu:n ja ETA-alueen ulkopuolisiin sovellettavaa lupaprosessia tullaan taas käyttämään silloin, kun kolmansien maiden…
Lue lisää

Pienituloiset kerryttävät vuokrillaan asuntorahaston varat – Hallituksen päätös asuntorahaston varoista on epäoikeudenmukainen

Vuokralaiset ry vaatii, että eduskunta ei hyväksy hallituksen viime perjantaina tekemää päätöstä käyttää valtion asuntorahaston (VAR) varoja 73 miljoonaa euroa valtion yleiskuluihin. Päätös johtaa markkinavoimien jylläämiseen kohtuuhintaisen asuntotuotannon kustannuksella. Varat on käytettävä asuntotuotantoon. – Tällainen päätös vahvistaa markkinavoimien otetta asuntotuotannosta.…
Lue lisää

SDP:n Kymäläinen aktiivimallin kumoamista vaativasta kansalaisaloitteesta: ”Onko hallitus vihdoin valmis siirtymään rankaisusta rohkaisuun?”

Työttömyysturvan aktiivimallin kumoamista vaativa ja yli 140 00 allekirjoittajaa kerännyt kansalaisaloite käsitellään tänään eduskunnan täysistunnossa. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää mietinnössään kansalaisaloitteen hylkäämistä, johon valiokunnan sd-edustajat ovat jättäneet eriävän mielipiteen. Hallitus esitteli vuonna 2017 aktiivimallin työmarkkinoille kannustavana ja työvoimaa kehittävänä…
Lue lisää

SDP:n Kymäläinen: ”hallituksen sote-mallissa luotettavaa on vain tarve lisävalvonnasta”

Viikonlopun aikana julkisuuteen nousseet Esperi Care-yrityksen ongelmat osuivat sote-mallin huolestuttavimpaan puoleen: julkisen terveyden muuttumiseen markkinoiden kauppatavaraksi.   ”Valviran valtakunnalliseen selvitykseen johtaneet Esperi Caren puutteet vanhusten hoivassa ja henkilökunnan mitoituksessa eivät, surullista kyllä, ole ainoa esimerkki. Hoitoalan työntekijäjärjestöt Tehy ja Super ovat…
Lue lisää

SDP:n Kymäläinen: ”SDP uudistaa liikennettä vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti”

Arvostamani kansanedustajatoveri Jukka Kopra (kok) jatkaa iltapäivälehden SDP:n ilmasto-ohjelmasta yhden väärinymmärretyn lauseen aiheuttamaa turhaa kohua. Kyllä, SDP tukee Suomen Akatemian Smart Energyn Transition-työryhmän tavoitetta sähköautojen määrän tuntuvasta kasvattamisesta, koska olemme tällä vaalikaudella eduskunnassa hyväksyneet kokoomuksenkin kannattamat EU:n ilmastotavoitteet valtioneuvoston selonteon…
Lue lisää

SDP:n Kymäläinen: ”Vammaispalveluiden jatkuvuus on turvattava”

Ei-myytävänä! Näin esittivät yli 72 000 kansalaisaloitteen allekirjoittajaa, jotka kannattavat luopumista vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisesta. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä olevan aloitteen taustalla on vammaisjärjestöjen voimakas huoli vammaispalvelujen kilpailuttamisen mahdollistavasta hankintalaista. Hankintalaki ei pakota kilpailuttamaan vammaisten palveluita säännöllisin…
Lue lisää

SDP:n Kymäläinen: ”Yksityinen pysäköinninvalvonta on saatettava sääntelyn piiriin”

SDP:n kansanedustaja, Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Suna Kymäläinen jätti tänään kirjallisen kysymyksen yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittavien yritysten saattamisesta sääntelyn piiriin. Suomessa ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa lainsäädäntöä, joka ohjaisi yksityisten pysäköintivalvontayritysten toimintaa. Yksityistä pysäköintiä valvovan yrityksen ja oikeushenkilöiden välille syntyneissä…
Lue lisää

SDP:n Kymäläinen: ”Tarvitsemme oppivelvollisuuden pidentämistä”

Suomessa on tämän hallituskauden aikana leikattu jokaiselta koulutusasteelta. Välittämättä leikkausten aiheuttamista riskeistä. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ei ammatilliseen koulutukseen tehtyjä 300 miljoonan euron leikkauksia kuitenkaan kadu. Samaan hengenvetoon hän silti toteaa, ettei 16-vuotias peruskoulun päättänyt nuori ole vielä valmis ottamaan vastuuta opinnoistaan,…
Lue lisää