Ajankohtaista

Kiinteistökauppasääntelyssä edelleen kehitettävää

Viikonloppuna saimme lukea puolustusministeriön seuraavan tarkasti venäläisoligarkki Igor Kesaevin rakennushanketta Kotasaaressa Puumalassa. Tapaus osoittaa, että ulkomaalaisten kiinteistökauppoja koskevaa lainsäädäntöä tulisi edelleen kehittää. Vuoden 2020 alussa astui voimaan laki, jolla rajoitetaan EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevien kiinteistökauppoja. Lain mukaan EU- ja…
Lue lisää

SDP:n Kymäläinen: Itärata-hanke etenee jälleen

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) ilahtui talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksestä puoltaa Itäradan suunnittelua edistävän hankeyhtiön perustamista. Ministerivaliokunta käsitteli asiaa tänään kokouksessaan. Puollon myötä valtio voi hyväksyä Itärata-hankeyhtiön osakassopimuksen sekä hankeyhtiön perustamisen yhdessä vähemmistöosakkaiden eli kuntien kanssa. – On…
Lue lisää

Kärsimyksen keskellä päätös oman elämän jatkamisesta on ihmisoikeuskysymys

Ihmiselämä on meille pyhä mutta hauras. Monet joutuvat viimeisten päiviensä aikana kestämään jopa sietämättömäksi yltyvää kipua ja tuskaa. Tällaiset tapaukset ovat meillä ja maailmalla herättäneet keskustelua mahdollisuudesta avustettuun elämän päättämiseen tilanteessa, jossa toivo parantumisesta on jo hiipunut. Usein varsinkin ihmiset,…
Lue lisää

SDP:n Kymäläinen: Budjettiriihestä tärkeitä tukia vähäpäästöiseen liikenteeseen

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on tyytyväinen budjettiriihessä saavutettuun sopuun panostuksista liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle. Erityisen paljon Kymäläistä ilahduttaa, että jo keväällä linjattuja liikenteen ilmastotoimia päästään kunnolla toteuttamaan. Tämä on tärkeä osa Suomen hiilineutraalisuustavoitetta. – Budjettiriihessä sovitun…
Lue lisää

Arvokas kuolema kuuluu kaikille

Ihmiselämä on meille pyhä mutta hauras. Monet joutuvat viimeisten päiviensä aikana kestämään jopa sietämättömäksi yltyvää kipua ja tuskaa. Tällaiset tapaukset ovat meillä ja maailmalla herättäneet keskustelua mahdollisuudesta avustettuun elämän päättämiseen tilanteessa, jossa toivo parantumisesta on jo hiipunut. Eduskunta käsitteli vuonna…
Lue lisää

SDP:n Kymäläinen: Investointiohjelmalla liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpano vauhtiin

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on tyytyväinen Väyläviraston tänään lausuntokierrokselle lähettämään luonnokseen tulevien vuosien investointiohjelmaksi. Ohjelman laatiminen perustuu eduskunnassa juuri hyväksyttyyn 12-vuotiseen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja siinä määriteltyihin kriteereihin. – On tärkeää, että nyt alamme ensi kertaa nähdä…
Lue lisää

SDP:n Kymäläinen: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma sai eduskunnan siunauksen

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) pitää tärkeänä, että valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032 sai tänään eduskunnan täysistunnossa eduskunnan hyväksynnän. – Tätä historiallista, ensimmäistä 12-vuotista strategista suunnitelmaa liikennejärjestelmämme kehittämisestä voidaan pitää tämän hallituskauden merkittävimpänä liikennepoliittisena saavutuksena. Nyt…
Lue lisää

Esittelypuheeni valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman mietinnöstä

Arvoisa puhemies! Liikenne- ja viestintävaliokunta on käsitellyt ja saanut valmiiksi mietintönsä valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032. Kyseessä on ensimmäistä kertaa laadittu kokonaisvaltainen ja pitkäjänteinen liikennejärjestelmän kehittämistä koskeva strateginen suunnitelma, joka ohjaa väyläinvestointeja, kunnossapitoa ja kaikkien liikennemuotojen kehitystä. Periaatteet ja tavoitteet. Selonteko…
Lue lisää

Yksinhuoltajat ja yksinasuvat tiukoilla myös ARA-asunnoissa

KOVA ry:n teettämä asukastyytyväisyysselvitys osoitti, että jopa ARA-asuntojen asumiskustannukset ylittävät kohtuullisuuden rajan suurelta osalta asukkaista. Tämä korostaa ARA-asukkaiden pienituloisuutta. Selvityksen otos oli noin 24 600 kotitaloutta ja vastausprosentti 31 prosenttia. Selvityksen tuloksena kävi ilmi, että asumiskustannukset vievät yli 40 prosenttia kaikkien…
Lue lisää

Nuorten liikenneturvallisuutta on parannettava

Nuorten liikennekuolemien määrä on vähentynyt 40 prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta tyytyväisyyteen ei ole edelleenkään aihetta. Nuoret ovat yhä yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa, sillä lähes joka kolmas tieliikenteessä vahingoittunut on 15–24-vuotias. Ikäryhmän liikenneturvallisuus on Suomessa alle EU:n keskitason. Nykytilannetta ei voi…
Lue lisää