SDP:n Kymäläinen: Velallisen asemaa ulosottotilanteissa parannettava edelleen

Kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) vaatii hallitukselta toimia velallisen aseman helpottamiseksi ulosottotilanteissa. Mikäli esimerkiksi ulosmittauksen myötä huutokaupattavan kiinteistön kauppahinta jää odotettua huomattavasti alhaisemmaksi, on vaarana, ettei ulosottomyynnistä saatava hinta kata lähellekään velkojan saatavia. Kymäläinen on tänään jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen velallisten tilanteen helpottamisesta tapauksissa, joissa ulosmitattava omaisuus myydään alihintaan.

– Immolan varuskunta-alueen läheisyydestä pakkohuutokaupatun Komentolan tapaus on hyvä esimerkki tapauksesta, jossa kiinteistön myyntihinta alitti selvästi kiinteistönvälittäjän arvion sen markkinahinnasta. Valtiontalouden kannalta oli toki positiivista, että myyntihinta oli yli puolet pienempi kuin kiinteistönvälittäjän arvio, sillä tapauksessa päädyttiin käyttämään etuosto-oikeutta. Velallisen kannalta on kuitenkin kestämätöntä, että kiinteistön voi myydä näin rajuun alihintaan, Kymäläinen toteaa.

Ulosottokaaren säädösten mukaisesti ulosottomies ei saa hyväksyä korkeinta tarjousta kiinteistön tai arvokkaan irtaimen omaisuuden huutokaupassa, jos hän arvioi, että tarjous alittaa selvästi omaisuuden käyvän hinnan paikkakunnalla. Komentolan tapauksessa käräjäoikeuden ratkaisun mukaan ulosottaja ei menetellyt väärin hyväksyessään tarjouksen, sillä kiinteistöä oli jo aiemmin yritetty tuloksetta myydä, joten käräjäoikeuden mukaan ulosottotoimin myytäessä kiinteistöstä ei ole saatavissa läheskään välittäjän arviota vastaavaa hintaa.

– Viime vaalikaudella Sanna Marinin hallituksen johdolla tehtiin paljon tärkeitä toimia ulosottovelallisten tilanteen helpottamiseksi. Nyt on tärkeää, että tätä hyvää kehitystyötä jatketaan, jotta oikeus ja kohtuus näissäkin tilanteissa tapahtuu, Kymäläinen päättää.

Kommentit

Jätä kommentti