Vappupuhe 2024

Ajankohtaista,Etusivu,Yleinen

Hyvät kuulijat,

Erittäin hyvää työväen, opiskelijoiden ja kevään juhlaa.

Vappuna jos joskus on tärkeää keskustella työntekijöiden ja opiskelijoiden oikeuksista sekä oikeudenmukaisuudesta.

Hallitus on omalla politiikallaan ajanut Suomen työmarkkinat kaaokseen. Hallitus on täysin sivuuttanut työntekijäpuolen ja ajanut läpi uudistuksia, jotka hyödyttävät yksinomaan työnantajapuolta.

Viimeisimpänä viime viikolla eduskunnassa on käsitelty työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa hyväksyttyä mietintöä hallituksen lakkolaeista, joilla puututaan työntekijöiden työtaisteluoikeuksiin. Karmaisevinta on, että tämä on vasta jäävuoren huippu – tulossa on vielä muun muassa irtisanomista helpottava ”potkulaki” sekä työehtosopimusjärjestelmän heikentäminen ja paikallisen sopimisen lisääminen.

Hallitus perustelee työelämäheikennyksiään työllisyystavoitteella ja taloustilanteella, siitäkin huolimatta, että työllisyysvaikutukset ovat käytännössä olemattomat.

Jos hallitus onnistuu kaikki uudistuksensa viemään läpi, työsuhteet ovat jatkossa entistä epävarmempia ja työehdot aiempaa huonompia. Vakituisen työn saanti vaikeutuu, potkut voi saada aiempaa helpommin ja työttömyysturva heikkenee.

Hallitus ei ole onnistunut aiheuttamaansa työmarkkinakaaosta ratkaisemaan. Useat eri tahot ovat esittäneet heille ratkaisuja tämän umpisolmun avaamiseksi. Myös työmarkkinajärjestöt ovat valmiita joustamaan tavoitteistaan, jos hallitus joustaa vastavuoroisesti omistaan. Hallitus on kuitenkin torjunut kaikki nämä yritykset.

Hallituksella on kaikki avaimet tämän kaaoksen ratkaisemiseen. Yksipuolisen sanelun sijaan ratkaisuja tulisi hakea yhdessä, molempia osapuolia kuunnellen. Toivon todella, että pääministeri Orpo viimein valitsee luottamuksen ja yhteistyön tien, jollaisella Suomea on tähänkin asti rakennettu.

****

Kuten hyvin tiedämme, ajat ovat kovat hallituksen leikkauslinjan vuoksi erityisesti pieni- ja keskituloisten sekä nuorten näkökulmasta. Hallitus päätti kehysriihessä kolmen miljardin lisäsopeutustoimista julkiseen talouteen. Hallituksen mukaan säästöt tehdään oikeudenmukaisesti ja kaikki joutuvat osallistumaan talkoisiin. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

Hallituksen kehysriihi osoitti, että varakkaimmat nauttivat edelleen hallituksen erityissuojelusta. Hallitus ei puutu pääomatulojen verotukseen, yritystukiin tai esimerkiksi listaamattomien yritysten osinkoverotukseen, vaikka lähes kaikesta muusta leikataan.

Valtiovarainministeri Purran sakset iskevät etenkin eläkeläisiin ja opiskelijoihin, joiden toimeentulo vaikeutuu asumistukileikkausten myötä, sekä pienituloisiin, joille hallitus ei kompensoi millään tavalla arvonlisäveron historiallisesta korotuksesta aiheutuvaa hintojen nousua tilanteessa, jossa hinnat ovat inflaation vuoksi jo valmiiksi korkealla.

Lisäksi jo viime syksynä hallitus päätti mittavista sosiaaliturvaleikkauksista, jotka osuvat kipeästi työttömien ja pienituloisten talouteen. Tällaiset rajut leikkaukset työttömien toimeentuloon ovat käsittämättömiä aikana, jolloin avoimien työpaikkojen määrä on laskussa ja hinnat korkealla. Se on omiaan lisäämään huolta ja epävarmuutta sekä toimeentulovaikeuksia. Hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset eivät ratkaise esimerkiksi työttömyyden juurisyitä, kuten vääränlaista tai puuttuvaa osaamista, työkyvyn ongelmia tai maantieteellisiä kohtaanto-ongelmia.

Hallitus perustelee erityisesti leikkaustoimenpiteitään mielellään tulevien sukupolvien hyvinvoinnilla. Samalla hallitus on kuitenkin osoittanut, ettei se välitä nykyisistä sukupolvista. Erityisen epäoikeudenmukaista on se, miten hallitus on pettänyt nuoret ja opiskelijat.

Kehysriihessä hallitus muun muassa teki päätöksen, jonka myötä kauan kaivattu maksuton toisen asteen koulutus jää historiaan. Jatkossa maksuton oppimateriaali, ylioppilaskokeet mukaan luettuna, rajataan sen vuoden loppuun, jolloin oppilas täyttää 18 vuotta.

Viime vaalikaudella Marinin hallitus päätti viimein siitä, että toisesta asteesta tehtiin maksuton. Se tarkoitti sitä, että maksuttomaksi tulivat muun muassa opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja työvälineet sekä ylioppilastutkinnon suorittamiseen edellytettävät viisi koetta. Tämä takasi oppilaiden tasa-arvoiset mahdollisuudet opiskeluun toisella asteella. Nyt hallituksen kehyspäätösten myötä tämä koulutuksen tasa-arvo romutetaan, vaikka tiedetään, että osaamisen merkitys tulee vain kasvamaan tulevaisuudessa.

Me SDP:ssä olemme sitä mieltä, että hallituksen politiikalle on olemassa oikeudenmukaisempi ja parempi vaihtoehto.

Me panostaisimme osaamiseen ja koulutukseen, varmistaisimme, että työttömät saavat tukea niin työnhaun kuin työkyvyn ongelmiin sekä pitäisimme huolta siitä, että myös osa-aikaisen työn tekeminen on kannattavaa. Tämä on oikeudenmukaista politiikkaa, jonka avulla varmistetaan, että yhteiskunnan turvaverkko kantaa kaikissa tilanteissa.

Vallitsevassa taloustilanteessa sopeutuksia on tarpeen tehdä. Niitä on kuitenkin mahdollista tehdä myös aidosti oikeudenmukaisella tavalla. SDP vahvistaisi julkista taloutta puuttumalla myös mittaviin yritystukiin, pääomatuloihin ja listaamattomien yritysten osinkojen verotukseen. Näin suojattaisiin heikoimmassa asemassa olevia ja varmistettaisiin kaikkien osallistuminen talkoisiin muuallakin kuin juhlapuheissa. Hallitus on kuitenkin valinnut toisen tien.

***

Myös EU-vaalit lähestyvät, ja pian pääsemme äänestämään unionin tulevaisuudesta ja ennen kaikkea arvoista.

Euroopan unioni on Suomelle ja suomalaisille tärkeämpi kumppani kuin koskaan aiemmin 30 vuoden aikana. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa muutti pysyvästi turvallisuustilannettamme ja osoitti, kuinka tärkeää on, että emme ole yksin.

SDP tekee töitä sellaisen Euroopan unionin puolesta, joka palvelee eurooppalaisia ja meitä suomalaisia entistä paremmin.

Euroopassa on käynnissä arvojen kamppailu. Äärioikeiston kannatus tulee varmasti entisestään kasvamaan, ja perinteiset oikeistopuolueet ovat yhä valmiimpia tekemään niiden kanssa yhteistyötä. Tämä tarkoittaa sitä, että EU:n ytimessä olevat arvot: demokratia, oikeusvaltioperiaate, avoimuus ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat uhattuina.

Me sosialidemokraatit teemme kaikkemme puolustaaksemme demokratiaa, oikeusvaltiota, yhdenvertaisuutta, rauhaa ja tasa-arvoa. Haluamme rakentaa Euroopan unionia, jossa jokainen voi hyvin, jokainen pidetään mukana, ja yhteiskunnat ovat vakaita. Ennen kaikkea haluamme varmistaa, että EU:lla on valoisa tulevaisuus.

Tulevalla EU-vaalikaudella myös erityisesti turvallisuus- ja puolustuspolitiikka nostaa päätään. EU:n on oltava entistä vahvempi ja otettava enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan. Vahva Eurooppa luo kokonaisvaltaista turvallisuutta, mikä on jokaisen suomalaisten etu. EU myös auttaa meitä turvaamaan rajojamme ja toivon mukaan mahdollisimman paljon tukemaan itäistä Suomea, joka on erityisesti kärsinyt Venäjän kauppasuhteiden katkeamisesta.

Samalla emme kuitenkaan saa keskittyä pelkästään heikentyneeseen turvallisuus- ja taloustilanteeseen. Sosialidemokraattinen EU puolustaa työntekijöiden oikeuksia, luo vakaan toimintaympäristön yrityksille ja ratkoo päättäväisesti niin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kuin myös ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden ongelmia.

Kesän vaaleissa ratkaistaan, mihin suuntaan Euroopassa lähdetään. Ääni SDP:lle on ääni oikeudenmukaisemman ja paremman politiikan puolesta. Teitä jokaista tarvitaan myös mukaan, jotta varmistamme puolueena parhaan mahdollisen tuloksen vaaleissa. Rohkaisenkin teitä kaikkia lähtemään rohkeasti vaalityöhön mukaan ja ennen kaikkea käyttämään ääntänne. Jokaista ääntä tarvitaan.

****

Nyt on kuitenkin aika viettää riemukasta vappujuhlaa. Oikein hauskaa vappua kaikille!