Tullin henkilöstöllä on tärkeä rooli kansallisen turvallisuuden ylläpitämisessä itärajalla

Ajankohtaista,Etusivu,Yleinen

Tulli ilmoitti hiljattain aikomuksistaan vähentää 150 työntekijää itärajan toimipisteiltä vallitsevan tilanteen vuoksi. Tällaisia toimia suunniteltaessa olisi hyvä muistaa, että itärajan turvallisuudessa ja itäisen Suomen elinvoimassa on kyse meidän kaikkien turvallisuudesta.

Liikenne itärajalla on viime vuosina jäänyt huippuvuosista. Ensin tuli korona, sitten Ukrainan sota ja Venäjä-pakotteet ja nyt viimeisimpänä itärajan sulkeminen hybridivaikuttamisoperaatioon vastaamiseksi. Tullin henkilöstö on osoittanut merkittävää joustavuutta, kun toimintaa on viime vuosina jouduttu sopeuttamaan niin, että on pystytty vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla kulloisenkin tilanteen tarpeisiin.

On jossain määrin ymmärrettävää, että tilapäisiä mukautuksia on pakko ottaa käyttöön, kun rajan ylittävä liikenne ei toimi normaalisti. Näin on jo toimittukin. Olisi kuitenkin vastuutonta niin itäisen Suomen turvallisuuden kuin myös alueen elinvoiman näkökulmasta tehdä merkittäviä pysyviä leikkauksia itärajan toimipisteiden henkilöstömääriin.

Kukaan ei tiedä, miten tilanne jatkossa kehittyy. Jos mittavia pysyviä henkilöstövähennyksiä tehdään ja liikenne palautuukin normaalimmaksi, miten voidaan varmistua siitä, etteivät palvelut henkilöstöpulan vuoksi ruuhkaudu ja aikapaineessa tarkastuksissa jää asioita huomaamatta? Tällä voisi olla kohtalokkaita seurauksia kansalliselle turvallisuudellemme. Tulli on PTR-viranomaisena poliisin ja Rajavartiolaitoksen ohella tärkeä tekijä turvallisuutemme ylläpitämisessä.

Elinvoimainen itäraja on tärkeä turvallisuustekijä. Ehdotetut laajat henkilöstövähennykset kohdistuvat itärajan alueen henkilöstöön, eli niille alueille, jotka jo muutenkin kärsivät taloudellisesti tästä Venäjän hyökkäyksen aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta kaikkein eniten. Näin monen työpaikan lähteminen muutenkin vaikeassa tilanteessa olevalta alueelta ovat omiaan heikentämään alueen veto- ja elinvoimaa.

On myös huomioitava asian inhimillinen puoli. Työpaikka on tärkeä tae ihmisen toimeentulolle. Korvaavia työpaikkoja ei tässä tilanteessa välttämättä kaikille löydy itäisestä Suomesta. Kaikkien ei myöskään välttämättä ole mahdollista muuttaa toiselle puolelle Suomea. Esimerkiksi omistusasunto, puolison työt ja lapset saattavat hyvin estää muuttamisen.

Hallituksen soisi viimein ymmärtävän, että itäinen Suomi ja sen asukkaat eivät kestä tämänkaltaisia toistuvia iskuja. Tarvitsemme konkreettisia toimenpiteitä. Kyse on koko Suomen turvallisuudesta.

Suna Kymäläinen

kansanedustaja (sd.), Lappeenranta

Mielipidekirjoitus on julkaistu Etelä-Saimaassa 23.3.2024.