Suna Kymäläinen ja Niina Malm: Nyt puhaltaa oikeat tuulet

Ajankohtaista,Etusivu,Yleinen

Kaakkois-Suomen sosialidemokraattiset kansanedustajat Suna Kymäläinen ja Niina Malm pitävät työ- ja elinkeinoministeriön sekä puolustusministeriön asettamaa työryhmää merkittävänä ratkaisuna tuulivoimarakentamisen lisääntymiseen omalla alueellaan. 

Tällä kuluneella viikolla työ- ja elinkeinoministeriö ja puolustusministeriö ovat asettaneet työryhmän selvittämään keinoja aluevalvonnan ja tuulivoimarakentamisen yhteensovittamiseksi. Tavoitteena parantaa tuulivoimahankkeiden etenemisen edellytyksiä itäisessä Suomessa. Työryhmä on aloittanut toimintansa 1.2. 2024 ja sen työ päättyy 30.6.2024.

Kaakkois-Suomen sosialidemokraattiset kansanedustajat Suna Kymäläinen ja Niina Malm pitävät tätä ratkaisua merkittävänä liikahduksena tuulivoimarakentamisen lisääntymisenä omalla alueellaan.

Tuulivoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on kasvanut viime vuosina nopeasti. Valitettavasti tuulivoimarakentaminen on keskittynyt maamme läntisiin osiin.

– Yksi vaikuttava tekijä investointien alueelliseen sijoittumiseen ovat olleet puolustusvoimien tarpeet ja aluevalvontajärjestelmän aiheuttamat rajoitteet, jospa tähän saataisiin nyt ratkaisu toteaa puolustusvaliokunnan varajäsen Suna Kymäläinen.

Työryhmän tehtävänä on valmistella pitkänaikavälin visio tuulivoimatuotannon sijoittumisesta koko maahan. Selvitettävänä on kaikki esteet ja kokonaisuuteen vaikuttavat syy-yhteydet, niin kansalliset kuin kansainvälisetkin.

– On selvää, että puolustuspoliittiset seikat on huomioitava ratkaisuja tehtäessä, mutta jos merkittäviä esteitä ei ole tai ne pystytään ratkaisemaan, on puhdas energiatuotanto tervetullut myös itään, toteaa sekä Kymäläinen että Malm.

Itäisen Suomen tuulivoimarakentamisen mahdollistaminen on omalta osaltaan tärkeää Suomen energiajärjestelmän hajauttamisen sekä alueiden elinvoimaisuuden säilyttämisen kannalta.

– Alueen asukkaat ja teollisuus tarvitsevat energiaa, mieluusti puhdasta ja läheltä. On huolehdittava alueen huoltovarmuudesta ja teollisuuden investointikyvystä. Tuulivoiman rakentaminen on puolustuspoliittisten ratkaisujen lisäksi elinkeino- ja ympäristökysymys painottaa SDP.n varapuheenjohtaja ja tulevaisuusvaliokunnan jäsen Niina Malm.

Alueen elinvoima on myös turvallisuuspoliittinen kysymys. On tehtävä kaikki mahdollinen, jotta alueelle saadaan lisää investointeja, työtä ja hyvinvointia toteavat alueen sosialidemokraattiset kansanedustajat Kymäläinen ja Malm.