Sosiaaliturvaleikkaukset korostavat politiikan epäoikeudenmukaisuutta

Ajankohtaista,Etusivu,Yleinen

Budjettisyksy on eduskunnassa lopuillaan. En voi sanoin kuvailla, miten pahalta minusta tuntuu se, miten kylmän joululahjan hallitus on suomalaisille antamassa.

Hallitus kohdistaa sosiaaliturvaan mittavat leikkaukset kiirehdityllä lainvalmistelulla ilman riittäviä vaikutusarvioita. Useat leikkauksista kohdistuvat samoille ihmisille, eikä niiden yhteisvaikutuksia ole otettu huomioon. Tätä ovat kritisoineet oikeuskansleri, lainsäädännön arviointineuvosto sekä perustuslakivaliokunta. Mikä pahinta hallituspuolueiden taholta on eduskuntakäsittelyn aikana pyritty jopa painamaan asiantuntijalausuntoja villaisella.

Kuten asiantuntijat ovat todenneet, näihin talkoisiin osallistuvat ennen kaikkea ne, jotka ovat jo valmiiksi pienituloisimpia. THL:n tuoreen raportin mukaan köyhät kärsivät sosiaaliturvaleikkauksista kaikkein eniten. SOSTE:n laskelmien mukaan köyhien määrä lisääntyy hallituksen toimien vuoksi koko maassa 68 000 henkilöllä. Kaikkein epäoikeudenmukaisinta on, että heistä lähes 17 000 on alaikäisiä, eli lapsia. Lapsiköyhyydellä on kauaskantoisia vaikutuksia lapsen ja nuoren elämään, ja se voi johtaa pidemmällä aikavälillä esimerkiksi syrjäytymiseen tai erilaisiin mielenterveysongelmiin.

Hallituksen politiikalla ihmisten arjen turvallisuus ja nuorten tulevaisuudenusko heikkenee, mutta julkinen talous ei vahvistu. Leikkauksilla tavoitellaan taianomaista työllisyyden kasvua, mutta kuinka moni työtön työllistyy ensin asumistuen leikkauksen, sitten työttömyysturvan heikentämisen ja kolmanneksi toimeentulotuen ehtojen kiristämisen seurauksena? Esimerkiksi työttömyysturvaheikennykset vain syventävät kannustinloukkuja entisestään, ja toimeentulotukimenot kasvavat.

Minulle ja SDP:lle on tärkeää, että talouden tasapainottaminen tehdään oikeudenmukaisesti. Niin, että jokainen osallistuu talkoisiin kykynsä mukaan. Hallituksen valinta on kuitenkin maksattaa leikkaukset pienituloisilla, lapsilla ja nuorilla samaan aikaan kun se myöntää huomattavia veronkevennyksiä ministerin tuloluokkaan.

Hallituksen epäoikeudenmukainen ja eriarvoisuutta kasvattava linja ei vastaa taloutemme haasteisiin, eikä vahvista tulevaisuuden kasvua tai työllisyyttä. SDP on esittänyt oman näkemyksensä siitä, miten taloutta tasapainotetaan oikeudenmukaisesti. Sopeutuksia on tarpeen tehdä tulevia sukupolvia varten, kuten hallitus mielellään argumentoi. Niitä ei kuitenkaan ole pakko tehdä nykyisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin kustannuksella. Kyse on arvovalinnoista.

Kirjoitus on julkaistu Etelä-Saimaassa 13.12.2023