SDP:n Kymäläinen: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma sai eduskunnan siunauksen

Ajankohtaista,Etusivu,Yleinen

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) pitää tärkeänä, että valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032 sai tänään eduskunnan täysistunnossa eduskunnan hyväksynnän.

– Tätä historiallista, ensimmäistä 12-vuotista strategista suunnitelmaa liikennejärjestelmämme kehittämisestä voidaan pitää tämän hallituskauden merkittävimpänä liikennepoliittisena saavutuksena. Nyt kun sen eduskuntakäsittely on päättynyt, voimme siirtää katseemme täysipainoisesti suunnitelman toimeenpanoon, suunnitelman valmistelun parlamentaarisen ohjausryhmän varapuheenjohtajana toiminut Kymäläinen toteaa.

Liikenne 12 -suunnitelmasta käytiin tänään eduskunnassa palautekeskustelu liikenne- ja viestintävaliokunnan yksimielisen mietinnön pohjalta. Nyt suunnitelmaa aletaan toteuttaa koko liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla olemassa olevien vastuiden mukaisesti.

– Parhaillaan Väylävirastossa valmistellaan tämän suunnitelman kirjauksiin perustuvaa investointiohjelmaa, joka sisältää linjaukset tulevien vuosien aikana käynnistettävistä liikennehankkeista, niiden toteuttamisjärjestyksestä sekä rahoituksesta. Onkin tärkeää, että suunnitelman käsittely eduskunnassa valmistui, jotta prosessi voi edetä ja tulevaa investointiohjelmaa voidaan hyödyntää budjettivalmisteluissa. Pidänkin erittäin tärkeänä, että suunnitelman toimeenpano etenee toivotulla tavalla ja siihen sitoudutaan nyt ja tulevilla hallituskausilla, Kymäläinen päättää.