SDP:n Kymäläinen: valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma etenee

Ajankohtaista,Etusivu,Kirjoituksia,Yleinen

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on tyytyväinen siihen, että luonnos 12-vuotiseksi valtakunnalliseksi liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi on saatu valmiiksi. Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti tänään suunnitelmaluonnoksen valtioneuvoston hankeikkunassa. Julkistuksen myötä luonnos lähetetään vaikutusten arviointiin ja lausuntokierrokselle.

– Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tarkastellaan sekä liikennejärjestelmän nykytilaa että visiota sen kehittämiseksi aina vuoteen 2050. Lisäksi suunnitelmassa asetetaan valtion ja kuntien toimenpideohjelma seuraavalle 12 vuodelle siitä, miten liikennejärjestelmää kehitetään kaikkien eri liikennemuotojen osalta. Suunnitelmaan sisältyy myös valtion rahoitusohjelma, suunnitelman valmistelua ohjaavan parlamentaarisen työryhmän varapuheenjohtaja Kymäläinen kertoo.

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan vuosille 2021–2032. Siitä on tarkoitus päättää ensi vuoden keväällä. Hallituskausittain päivitettävän 12 vuodeksi kerrallaan laadittavan suunnitelman valmistelusta sovittiin kaikkien puolueiden kesken jo viime hallituskaudella. Sen laatiminen perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä.

– Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on tärkeä ennen kaikkea liikennejärjestelmämme pitkäjänteisen ja ennustettavan kehittämisen näkökulmasta. Siitä hyötyä niin alueiden elinvoimaisuuden, elinkeinoelämän toiminnan, ilmastotavoitteiden kuin kansalaisten arjenkin kannalta. Yli hallituskausien ulottuvan suunnitelman ansiosta pääsemme eroon infran kehittämisen tempoilevasta luonteesta ja siltarumpupolitiikasta. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman myötä Suomen liikennejärjestelmää kehitetään pitkällä tähtäimellä kiinnittäen huomiota alueelliseen saavutettavuuteen, kestävyyteen sekä tehokkuuteen, jotka parlamentaarinen ohjausryhmä on linjannut suunnitelman tavoitteiksi, Kymäläinen päättää.