SDP:n Kymäläinen: Vahvempia keinoja kiinteistökauppoihin puuttumiseksi tarvitaan

Ajankohtaista,Etusivu,Yleinen

– Viime aikoina keskustelu ulkomaalaisten kiinteistökaupoista Suomessa on käynyt kuumana, eikä syyttä. Kuten viimeistään nykyinen maailmanpoliittinen tilanne ja Venäjän häikäilemätön hyökkäys Ukrainaan osoittavat, meidän on yhä tärkeää muistaa maantieteellinen sijaintimme ja suhtautua asiaan reaalipoliittisesti. Kuten myös puolustusministeriön selvityksestä käy ilmi, nykylainsäädäntö ei mahdollista riittävää puuttumista kauppoihin, joiden voidaan epäillä uhkaavan kansallista turvallisuutta. Järeämpiä keinoja siis tarvitaan, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) toteaa.

Kymäläisen jättämästä uudesta lakialoitteesta laiksi EU- ja EFTA-maiden ulkopuolisten henkilöiden ja yhteisöjen kiinteistönhankinnasta käydään tänään lähetekeskustelu eduskunnan täysistunnossa. Aloitteen kantavana teemana on palata soveltuvilta osin vuosituhannen vaihteessa kumottuun luvanvaraisuuslainsäädäntöön.

– Alkuvuoden aikana venäläisten kiinteistökaupat Suomessa ovat olleet huomattavassa kasvussa. Ostot kohdistuvat erityisesti Kaakkois-Suomeen. Kauppojen määrän lisääntyminen ei yksinään anna aihetta huoleen, mutta huolta herättää se, että ostojen joukossa voi olla kohteita, jotka kiinnostavat esimerkiksi strategisessa mielessä. Lisäksi huolena ovat muutoin huoltovarmuuden kannalta tärkeät alueet, arvokkaat pinta- ja pohjavesialueet sekä metsä- ja maatalousalueet. Pidän ensiarvoisen tärkeänä, että huolehdimme kansallisesta turvallisuudestamme sekä huoltovarmuudestamme kaikin mahdollisin keinoin. Tähän tarvitsemme lakimuutosta, Kymäläinen painottaa.