SDP:n Kymäläinen: Ulkomaalaisten kiinteistöomistuksia tulisi tarkastella laajemmin kuin maanpuolustuksen kannalta

Ajankohtaista,Etusivu,Yleinen

EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten kiinteistöomistuksia tulisi Suomessa tarkastella muutenkin kuin maanpuolustuksellisesta näkökulmasta, muistuttaa kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.). Puolustusministeriön asettama, ulkomaisen kiinteistönhankinnan lisärajoituksia pohtiva selvitysryhmä on tänään julkaistussa muistiossaan todennut, ettei se näe venäläisten kiinteistöomistuksen täyskieltoa tehokkaana tai tarkoituksenmukaisena rajoitustoimena ja että nykyiset rajoitustoimet ovat riittäviä. Kymäläinen pitää kuitenkin selvitysryhmän näkökantaa turhan kapea-alaisena.

– Ulkomaalaisten kiinteistökauppojen aiheuttamiin ongelmiin puututaan parhaiten tekemällä kaupoista lähtökohtaisesti luvanvaraisia. On turhauttavaa, että Suomessa yhä edelleen kiinteistökauppojen rajoittamista tarkastellaan vain maanpuolustuksen kautta eikä laajemmin yhteiskunnallisesti. Ulkomaalaisten kiinteistöomistuksista aiheutuu monenlaisia käytännön ongelmia. Esimerkiksi meillä Kaakkois-Suomessa ovat hyvin yleisiä tapaukset, joissa venäläiset kiinteistönomistajat eivät ole vuosiin maksaneet esimerkiksi asunto-osakkeidensa vastikkeita tai yksityisteiden tiemaksuja, ja muut osakkaat joutuvat maksamaan heidänkin osuutensa, jotta paikat pysyvät kunnossa. Tämä ei ole oikein, Kymäläinen painottaa.

Puolustusministeriön mukaan selvitysryhmän työ jatkuu edelleen. Hankkeen toisessa vaiheessa tarkastellaan muun muassa sitä, miten ETA- ja EU-alueen ulkopuolisten tahojen hallitsemia asunto-osakkeita ja vuokra-asuntoja voitaisiin valvoa ja mitä se vaatisi sekä sitä, millä muilla tavoilla voidaan kiristää lainsäädäntöä tai laajentaa nykyisiä toimivaltuuksia esimerkiksi olemassa olevan omistuksen taustaselvitysten osalta. Kymäläinen näkee tämän positiivisena.

– Olen jo vuosia yrittänyt saada aikaan muutosta, jossa viisumia ei myönnettäisi ennen kuin vastikkeet ja tiemaksut on maksettu, samaan tapaan kuin toimitaan esimerkiksi liikennevirhemaksun kanssa. Nykyisen sääntelyn mukaan, jos viisumihakemuksen käsittelyssä ilmenee, että hakijalla on maksamaton sakko tai julkisoikeudellinen maksu, hakijaa kehotetaan maksamaan maksu. Tämä sama käytäntö tulisi olla myös muiden maksujen laiminlyönnin osalta. Toivonkin, että selvityshankkeen jatkovaiheessa asiaa tarkastellaan laajemmin, Kymäläinen päättää.