SDP:n Kymäläinen: Taksilain korjaussarja pian voimaan

Ajankohtaista,Etusivu,Yleinen

Tasavallan presidentin on huomenna perjantaina tarkoitus vahvistaa taksialaa koskevan lainsäädännön niin kutsuttu korjaussarja. Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) pitää erinomaisena, että lakimuutokset saadaan pian voimaan.

– Näillä lakimuutoksilla puututaan hallitusohjelman mukaisesti viime kaudella toteutetun taksiuudistuksen epäkohtiin. Jo oppositiossa ollessamme toimme monien asiantuntijoiden ohella esiin paljon uudistukseen liittyviä uhkia, joiden käytännössä kaikkien on huomattu jälkikäteen toteutuneen. Taksiuudistuksessa mentiin liian pitkälle, joten nyt lakiin lisätään sääntelyä muun muassa taksinkuljettajan kokeesta, yrittäjäkoulutuksesta, vapaaehtoisesta erityisryhmien kuljettajakoulutuksesta sekä hinnoittelusta. Muutoksilla pyritään ennen kaikkea taksitoiminnan turvallisuuden edistämiseen, harmaan talouden torjuntaan ja hinnoittelun läpinäkyvyyden parantamiseen, Kymäläinen muistuttaa.

Eduskunta hyväksyi taksilainsäädännön korjaussarjan toisessa käsittelyssä tiistaina 6.4.2021 liikenne- ja viestintävaliokunnan yksimielisen mietinnön mukaisena. Kun laki on vahvistettu, muutokset astuvat voimaan vaiheittain.

– Kuten minä ja monet muut olemme todenneet, toivomme varmasti kaikki taksialaa koskevan sääntelyn uudistamistyön jatkuvan. Paluuta entiseen ei ole, mutta on lainsäätäjän tehtävä huolehtia taksialan toimivuudesta nyt ja tulevaisuudessa. Kuten eduskunta on lausumissaan edellyttänyt, jatkotoimenpiteitä tarvitaan erityisesti julkisesti tuettujen kuljetusten sekä taksien saatavuuden osalta. Nyt pian voimaan astuva lakimuutos on kuitenkin merkittävä edistysaskel luotettavien ja turvallisten taksimarkkinoiden palauttamiseksi, Kymäläinen toteaa.