SDP:n Kymäläinen nostaa jälleen esiin kysymyksen EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten kiinteistökaupoista

Ajankohtaista,Eduskuntatyö,Etusivu,Yleinen

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on tänään jättänyt kirjallisen kysymyksen EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevien kiinteistökauppoja koskevasta sääntelystä. Kiinteistökaupat ovat viime kuukausina olleet jälleen otsikoissa muun muassa Puumalan Kotasaaren tapauksen myötä. Kymäläinen kysyy hallitukselta, onko se tietoinen ulkomaalaisten kiinteistökauppoihin liittyvistä ongelmista ja aiotaanko lainsäädännön tiukentamista ja paluuta takavuosien luvanvaraisuuslainsäädäntöön selvittää.

– Vuoden 2020 alussa voimaan astunut lakimuutos koskien EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisten henkilöiden kiinteistökauppoja ja valtion mahdollisuutta puuttua mahdollisesti kansallista turvallisuutta vaarantaviin kauppoihin oli askel oikeaan suuntaan. Nyt kuitenkin huomataan, että sääntely ei edelleenkään ole aukotonta. Kyse ei ole pelkästään strategisesti tärkeistä alueista vaan huolta aiheuttavat myöskin maatalousmaiden, metsien, pohjavesialueiden ynnä muiden mahdolliset siirtymiset EU:n ulkopuoliseen omistukseen, Kymäläinen kertoo.

Nykylainsäädännön mukaan EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevat ostajat tarvitsevat puolustusministeriön luvan kiinteistönhankintaan Suomessa. Lisäksi valtiolla on etuosto-oikeus strategisten kohteiden välittömässä läheisyydessä tapahtuvissa kiinteistökaupoissa. Valtiolla on myös tarvittaessa mahdollisuus pakkolunastukseen.

– Pakkolunastusmenettely on hallinnollisesti hyvin raskas ja valtiolle kallis. Lisäksi kunnilta puuttuu riittävä taito arvioida riskejä ja selvittää ostajien taustoja. Mikäli ehdot kiinteistön ostamiselle olisivat nykyistä tiukemmat, pakkolunastuksia ei tarvittaisi. Paras ja tehokkain keino turvata kriittiset ja strategiset alueet olisi palata takaisin vuosituhannen alussa kumottuun luvanvaraisuuslakiin. Olemassa olevaa lainsäädäntöä tulisikin kehittää kansallisen turvallisuutemme nimissä, jotta emme riskeeraa kansallismaisemaamme, strategisia alueitamme tai huoltovarmuuttamme, Kymäläinen päättää.