SDP:n Kymäläinen: Lisätalousarviossa merkittäviä liikennepanostuksia

Ajankohtaista,Etusivu,Yleinen

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on tyytyväinen torstaina eduskunnalle annettavaan kolmanteen lisätalousarvioon vuodelle 2021, jossa esitetään tärkeitä panostuksia muun muassa meri- ja joukkoliikenteen tukemiseen sekä uusien liikennehankkeiden käynnistämiseen. Valtiovarainministeriö tiedotti tänään tulevan kolmannen lisätalousarvion sisällöstä.

– Lasti- ja matkustaja-alusvarustamot ovat kärsineet koronapandemiasta merkittävästi. Koska meriliikenteen turvaaminen on keskiössä niin liikenneyhteyksien jatkuvuuden, ulkomaankaupan kuin huoltovarmuudenkin näkökulmasta, on erityisen tärkeää, että valtio on vahvasti tukenut varustamoita kriisin keskellä. Nyt esitettävällä 23,15 miljoonan euron tuella jatketaan varustamoiden reittiliikennetukea syksyyn asti. Lisäksi koronasta kärsineen joukkoliikenteen tukitoimenpiteitä on tarpeen edelleen jatkaa. Lisätalousarviossa esitetään 22,8 miljoonan euron määrärahaa julkisen liikenteen ostoihin suurilla ja keskisuurilla kaupunkiseuduilla sekä alueellisessa ja paikallisessa liikenteessä. Samoin VR:n henkilöjunaliikenteen ostoihin esitetään 11 miljoonan euron määrärahaa, Kymäläinen kertoo.

Koronasta johtuvien tukitoimenpiteiden lisäksi lisätalousarviossa esitetään yhteensä 268 miljoonan euron valtuuksia uusiin liikennehankkeisiin, joita ovat Digirata, Laurila–Tornio–Haaparanta-yhteysvälin sähköistys sekä maantien 180 Kirjalansalmen ja Hesselundin siltojen uusiminen. Myös Kouvola–Kotka/Hamina-radan parantamisen valtuutta ehdotetaan korotettavaksi 33,5 miljoonalla ja perusväylänpidon rahoitusta aikaistettavaksi 50 miljoonalla eurolla vuodelta 2022 kuluvalle vuodelle.

–  Panostukset raidehankkeisiin ovat tärkeitä ilmastotoimia. Mainitut siltahankkeet taas ovat erittäin kriittisiä Paraisten alueen ja saariston elinkeinoelämän toiminnan kannalta. Perusväylänpidon rahoituksen aikaistuksella mahdollistetaan myös tieverkoston kunnossapidon hyvä taso, Kymäläinen päättää.