SDP:n Kymäläinen: Liikenneturvallisuus koskettaa meistä jokaista

Ajankohtaista,Etusivu,Yleinen

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on ilahtunut siitä, että kauan odotettu liikenneturvallisuusstrategia on valmistunut. Sen tavoitteena on parantaa turvallisuutta kaikissa liikennemuodoissa. Tänään valtioneuvoston istunnossa hyväksytty liikenneturvallisuusstrategia koskee vuosia 2022–2026.

– Uusi liikenneturvallisuusstrategia on erittäin tärkeä, ja sille on jo pitkään ollut tilausta. Erityisen tyytyväinen olen siihen, että liikenneturvallisuus ymmärretään laajasti. Vaikka tieliikenteen turvallisuudessa on eniten kehitettävää, toki meidän tulee tavoitella turvallista liikennettä kaikkien liikennemuotojen kohdalla, myös Liikenneturvan hallituksen puheenjohtajana toimiva Kymäläinen kertoo.

Visiona on, että kenenkään ei tarvitse liikennemuodosta riippumatta kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä vuoteen 2050 mennessä. Nyt on muotoiltu seitsemän strategista linjausta tämän vision saavuttamiseksi sekä konkreettinen toimenpideohjelma näiden linjausten toteuttamiseksi. Liikenneturvallisuusstrategiaa täydentävät monet muut tällä hallituskaudella valmistellut toimenpidelinjaukset kuten muun muassa Liikenne 12 -suunnitelma ja Fossiilittoman liikenteen tiekartta.

– Tärkein viesti on se, että liikenneturvallisuus koskettaa meidän jokaisen arkea. Siksi onkin meidän kaikkien yhteinen tehtävä huolehtia siitä omalta osaltamme. Tästä huolimatta tarvitaan yhä vahvempaa yhteistyötä viranomaisten ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kesken, jotta nollavisioon päästään. Pidänkin tärkeänä, että toimenpideohjelmassa linjattuja konkreettisia toimia liikenneturvallisuuden edistämiseksi saadaan rivakasti käyntiin, Kymäläinen päättää.