SDP:n Kymäläinen: Lakialoite taloyhtiöiden tilanteen helpottamiseksi venäläisten maksamattomien vastikkeiden vuoksi

Ajankohtaista,Etusivu,Yleinen

Kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on tänään jättänyt eduskunnalle lakialoitteen, joka helpottaisi niiden taloyhtiöiden tilannetta, joiden osakkeenomistajista merkittävä osa on Venäjällä asuvia ja joissa siksi on Ukrainan sodan myötä ollut vaikeuksia vastikkeiden saamisen kanssa.

– Ympäri Suomea on paljon taloyhtiöitä, joissa merkittävä osa osakkeenomistajista on venäläisiä. Näitä yhtiöitä on erityisen paljon Kaakkois- ja Itä-Suomessa. Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa tällaiset asunto-osakeyhtiöt ovat olleet vaikeuksissa, sillä asetettujen pakotteiden vuoksi venäläiset osakkaat eivät ole pystyneet maksamaan yhtiövastikkeitaan tai vastikkeiden maksussa on ollut merkittäviä viivästyksiä. Jo korona-aikana näitä tapauksia nähtiin, mutta vuoden 2022 jälkeen tapaukset ovat lisääntyneet hälyttävästi, Kymäläinen kertoo.

– Taloyhtiöiden tilannetta vaikeuttaa se, että venäläisiä osakkeenomistajia on erityisesti vallitsevassa tilanteessa usein vaikeaa tavoittaa, minkä vuoksi todisteellinen tiedoksianto osoittautuu usein mahdottomaksi. Todisteellinen tiedoksianto on nykylainsäädännön mukaan edellytys sille, että taloyhtiö voi ottaa osakehuoneiston hallintaansa, mikäli osakas ei ole esimerkiksi maksanut erääntyneitä vastikkeitaan. Lakialoitteen tarkoitus onkin helpottaa tässä taloyhtiöiden asemaa, jotta haltuunottoprosessissa voidaan edetä, toteaa Kymäläinen.

Aloitteen mukaan, jos operaattori ei toimita kirjeitä ETA-alueen ulkopuoliseen maahan ja tiedoksiantomenettely kirjatun kirjeen välityksellä ei siksi onnistu, eikä osakehuoneiston omistajaa tavoiteta, varoitus osakehuoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan voitaisiin antaa tiedoksi julkaisemalla se virallisessa lehdessä. Muutoksen myötä asunto-osakeyhtiö voisi siten haastemiehen estetodistuksen saatuaan jatkaa prosessia osakehuoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan.

– Jo nyt meillä on tiedossa useita sellaisia taloyhtiöitä, joilla on merkittäviä taloudellisia haasteita maksamattomien vastikkeiden ja kohonneiden kustannusten vuoksi. Riski taloyhtiön ajautumisesta konkurssiin kasvaa huomattavasti, mikäli suuri osa osakkaista ei pysty maksamaan vastikkeitaan, eikä taloyhtiö pysty reagoimaan tilanteeseen myöskään ottamalla huoneistoja hallintaansa. Emme saa antaa tilanteen ajautua tähän, ja siksi tätä lakimuutosta tarvitaan, Kymäläinen päättää.