SDP:n Kymäläinen: Lähtölaukaus luotettavien ja turvallisten taksimarkkinoiden palauttamiselle Suomessa

Ajankohtaista,Etusivu,Yleinen

Eduskunta käsittelee tänään täysistunnossaan liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintöä niin kutsutusta taksilainsäädännön korjaussarjasta. Valiokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) pitää tarpeellisena sitä, että taksisääntelyn korjaaminen etenee ripeästi.

– Viime kaudella tehdyn taksiuudistuksen epäkohdat ovat hyvin kaikkien tiedossa, joten on tärkeää, että lakimuutokset saadaan mahdollisimman pian voimaan. Tällä esityksellä parannetaan erityisesti taksitoiminnan turvallisuutta, harmaan talouden toimintaa sekä hinnoittelun läpinäkyvyyttä, Kymäläinen muistuttaa.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö valmistui viime viikolla. Nyt eduskunta jatkaa esityksen käsittelyä mietinnön pohjalta, minkä jälkeen esitys voidaan hyväksyä tai hylätä.

– Erityisesti toivon, että kun suuri työ saadaan tällä erää tämän mietinnön myötä valmiiksi, työ taksialan kehittämiseksi jatkuu. Varsinkin julkisesti tuetut kuljetukset, kuten Kela- ja koulukyydit, muodostavat merkittävän osan kaikesta Suomen taksiliikenteestä. Tästä syystä niillä on keskeinen rooli taksipalvelujen yleisen saatavuuden sekä taksialan yritysten toiminnan kannalta. Pidänkin erityisen tärkeänä, että sosiaali- ja terveysministeriö tarttuu ripeästi toimeen uudistaakseen myös julkisesti tuettuja kuljetuksia koskevaa lainsäädäntöä. Tämä esitys on kuitenkin lähtölaukaus luotettavien ja turvallisten taksimarkkinoiden palauttamiselle Suomessa, Kymäläinen päättää.