SDP:n Kymäläinen kysyy hallitukselta viisumikäytäntöjen tiukentamisesta maksamattomien laskujen vuoksi

Ajankohtaista,Etusivu,Yleinen

Kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on tänään jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen viisumin myöntämisperusteiden uudistamiseksi ja maksamattomien velvoitteiden takaisinperinnän tehostamiseksi.

– Erityisesti meillä Itä- ja Kaakkois-Suomessa on muodostunut ongelmaksi se, että osa ulkomaalaisista kiinteistönomistajista on jättänyt hoitamatta tienhoitomaksuja, vesimaksuja, jätemaksuja sekä sähkölaskuja. Pahimmillaan tämä johtaa siihen, että muut joutuvat hoitamaan velvoitteet heidän puolestaan. Ongelmallisinta on, että meillä ei ole käytännössä mitään keinoja, joilla voisimme periä maksuja niiltä kiinteistönomistajilta, jotka eivät hoida velvoitteitaan. Suomen kansalaiselta tällaisia maksuja voidaan periä ulosoton kautta, mutta ulkomaalaiselta se on haastavampaa, Kymäläinen toteaa.

Ulkomaalaisten kiinteistökaupat Suomessa ovat viime aikoina jälleen vilkastuneet. Suurin yksittäinen ostajaryhmä ovat venäläiset, ja kaupat kohdistuvat erityisesti Kaakkois-Suomen kuntiin. Kymäläinen kysyykin hallitukselta, mihin toimenpiteisin hallitus ryhtyy viisumilupakäytännön muuttamiseksi siten, että jos henkilöllä on ulosotossa olevia maksamattomia laskuja kunnalle tai esimerkiksi tiekunnalle, viisumi myönnetään vasta, kun velvoitteet on suoritettu ja mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä ulkomaalaisten maksamattomien velvoitteiden takaisinperinnän tehostamiseksi.

– Viisumikäytäntöjämme tulee tehostaa tämän osalta. Tällä hetkellä esimerkiksi vuoden turistiviisumia ei myönnetä, ennen kuin perinnässä oleva julkisoikeudellinen sakko tai lasku on maksettu. Sama käytäntö koskee muun muassa törkeää liikenteen vaarantamista ja siitä tulevia sakkoja. Vastaavanlaista käytäntöä ei kuitenkaan tienhoito-, jätehuolto-, vesi- ja sähkölaskuihin ja niiden hoitoon liittyen ole. Tähän tulee tulla muutos. Lisäksi meidän täytyy löytää vahvempia keinoja näiden maksujen takaisinperinnän mahdollistamiseksi, Kymäläinen päättää.