SDP:n Kymäläinen: Itärata on koko Itä-Suomen elinvoiman elinehto

Ajankohtaista,Etusivu,Kirjoituksia,Yleinen

Viime aikoina on käyty paljon keskustelua uuden itäisen raideyhteyden suunnittelusta, ja jotkut ovat jopa suoraan lytänneet Lentorata–Porvoo– Kouvola -linjausta, jota liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa uudeksi itäiseksi raidelinjaukseksi. Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) haluaa oikoa eräitä tähän liittyviä faktoja sekä muistuttaa, kuinka moni seikka tätä linjausta tukee.

– Itärata, eli Porvoon ja Kouvolan kautta kulkeva uusi raideyhteys olisi merkittävä edistysaskel koko Itä-Suomen elinvoimalle, ja sillä olisi merkittäviä kerrannaisvaikutuksia niin alueen talous- kuin työllisyyskehitykseenkin. Linjauksen vaikutusalueella on lähes kaksi miljoonaa ihmistä, 16 kaupunkia, 850 000 työpaikkaa, ja reitti kulkee kokonaisuudessaan seitsemän eri maakunnan alueella. Se lyhentäisi parhaimmillaan matka-ajan niin Joensuusta kuin Kuopiosta Helsinkiin noin kolmeen tuntiin. Päätös Itäradan rakentamisesta olisi merkittävä signaali koko alueen yrityksille siitä, että Itä-Suomeen kannattaa investoida, Kymäläinen huomauttaa.

Väyläviraston toukokuussa valmistuneen selvityksen mukaan Porvoon ja Kouvolan kautta kulkeva Itärata on selvästi kustannustehokkaampi vaihtoehto kuin Porvoosta Kotkan kautta Luumäelle kulkeva Itäinen rantarata. Itäradan kustannushyötysuhde (0,37) on lähes puolet korkeampi kuin Itäisen rantaradan (0,20). Kouvolaan suuntautuvan linjauksen investointikustannukset olisivat noin kolmanneksen pienemmät ja se hyödyttäisi sekä Karjalan radan että Savon radan liikennettä, toisin kuin Kotkaan suuntautuva rata. Se on siis veronmaksajienkin kannalta parempi vaihtoehto. Sitä myös tukevat kaikki Itäradan alueen kunnat, jotka ovat myös valmiita sitoutumaan rahoittamaan oman osuutensa suunnitteluhankeyhtiön kustannuksista.

– Olemassa olevien ratojen kehittäminen on ensisijaista ja Väyläviraston selvityksenkin valossa kaikkein kustannustehokkain tapa raideyhteyksien nopeuttamiseen, liikenneturvallisuuden parantamiseen ja pullonkaulojen poistoon. Olemassa olevien ratojen parantaminen onkin edellytys uuden nopean raideyhteyden rakentamiselle. Samanaikaisesti meidän on kuitenkin suunniteltava tulevaa. Itä-Suomi tarvitsee nopeaa raideyhteyttä ihan yhtä lailla kuin Länsi- sekä Keski- ja Pohjois-Suomi. Tähän on myös sitouduttu hallitusohjelmassa. Onkin tärkeää, että Itärata ja sen kehittäminen nostetaan nyt samalle viivalle muiden tulevien nopeiden junayhteyksien kanssa, Kymäläinen päättää.