SDP:n Kymäläinen: Itärata-hanke etenee jälleen

Ajankohtaista,Etusivu,Yleinen

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) ilahtui talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksestä puoltaa Itäradan suunnittelua edistävän hankeyhtiön perustamista. Ministerivaliokunta käsitteli asiaa tänään kokouksessaan. Puollon myötä valtio voi hyväksyä Itärata-hankeyhtiön osakassopimuksen sekä hankeyhtiön perustamisen yhdessä vähemmistöosakkaiden eli kuntien kanssa.

– On erittäin merkittävää, että Itärata-hankeyhtiön perustaminen on saanut valtion osalta talouspoliittisen ministerivaliokunnan tuen. Neuvottelut ovat edenneet hyvin yhteistyössä valtion ja kuntien kanssa, ja neuvottelijat pääsivät yhteisymmärrykseen hankeyhtiösopimuksesta toukokuussa. Päätös hankeyhtiön perustamisesta voidaan tehdä, kunhan kunnat tekevät omissa päätöksentekoelimissään viralliset täytäntöönpanokelpoiset päätökset hankkeeseen osallistumisesta ja rahoittamisesta osakassopimuksessa kuvatusti, Kymäläinen kertoo.

Hankeyhtiön tarkoituksena olisi Lentorata-Porvoo-Kouvola-linjausta koskevaan raidehankkeeseen liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti. Perustamisen edellytyksenä on, että valtion ja kuntien rahoitussitoumukset yhdessä kattaisivat arvioidut rakentamisvalmiuden edellyttämän suunnittelun kustannukset sekä muut hankeyhtiön toiminnan edellyttämät kustannukset. Valtion rahoitusosuus on enintään 51 prosenttia.

– Ensiarvoisen tärkeää on, että itäisen Suomen liikenneyhteyksiä kehitetään tasaveroisesti muun Suomen kanssa. Uusi raideyhteys olisi merkittävä edistysaskel koko Itä-Suomen elinvoimalle, ja sillä olisi merkittäviä kerrannaisvaikutuksia sekä alueen talous- että työllisyyskehitykseen. Itäradan myötä työssäkäyntialueet laajenisivat, alueiden saavutettavuus paranee ja liikkumisesta tulee entistä kestävämpää. On silti muistettava, että olemassa olevien ratojen parantaminen on edellytys uuden nopean raideyhteyden rakentamiselle. Samanaikaisesti meidän on kuitenkin katsottava myös tulevaisuuteen, Kymäläinen päättää.